• tisdag , 21 augusti 2018
Euroventcertifierade bostadsaggregat

Euroventcertifierade bostadsaggregat

Den 26 januari i år blev Systemairs bostadsaggregat de första på marknaden att godkännas enligt Eurovents certifieringsprogram Residential (RAHU).

Certifiering säkerställer att produktens prestanda och kapacitet stämmer överens med tillverkarens angivna uppgifter och Eurovent är det ledande företaget på den europeiska marknaden för certifiering av ventilations- och kylprodukter.

RAHU-certifieringen följer teststandarden EN 13141-7:2010 och testar bland annat:

  • Tryck/flöde
  • Verkningsgrad
  • Ljudnivåer
  • Energiförbrukning

Fördelar med Eurovent-certifiering:

Eurovent köper produkter på den öppna europeiska marknaden eftersom det är viktigt för dem att mäta på enheter ur serieproduktion. ”För oss som tillverkare är det helt avgörande att våra kunder kan lita på att våra produkter håller vad vi lovar och Eurovent-certifieringen kan ytterligare säkerställa detta,” säger Tobias Sagström, Produktchef för Bostadsprodukter.

Målet för Eurovents certifieringsprogram är att verifiera den prestanda tillverkaren anger genom tester utförda av tredje part. Genom att utnyttja certifierade produkter i konstruktionerna, blir konstruktörernas uppgift lättare eftersom de inte behöver göra detaljerade jämförelser eller utföra kvalificerade tester. Konsulter, ingenjörer och användare kan välja en produkt och vara förvissade om att katalogdata är korrekta.

Fler kundfördelar är exempelvis:

  • Slippa onödiga risker – använd endast produkter som håller vad de lovar
  • Välfungerande system – produkten har den utlovade kapaciteten och prestandan
  • Säkrare kalkyler – energiförbrukningen blir den förväntade

www.eurovent-certification.com

Relaterade artiklar

Systemair
Assign a menu in the Left Menu options.