• tisdag , 16 april 2024


Tilläggsisolering är lönsamt, för samhället och för den enskilde

Minskad energianvändning i befintliga byggnader är en snabb väg framåt för att sänka energipriserna och uppnå klimatmålen.

Tilläggsisolering är lönsamt, för samhället och för den enskilde

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Energieffektivisering är idag på allas läppar. Faktum är att det snabbaste och mest varaktiga sättet att sänka energipriserna är att minska energianvändningen. Genom att energirenovera och tilläggsisolera våra bostäder och fastigheter minskar energibehovet. Det gör tilläggsisolering till en lönsam affär, både för samhället och för den enskilde. Men materialvalet är också en viktig fråga när det gäller brandbelastningen i byggnaden. PAROC Stenull är en naturligt hållbar isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt.

Optimera energianvändningen

Minskad energianvändning bör alltid vara första steget för att optimera och effektivisera förbrukningen. En effektivare energianvändning gynnar såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort. Energieffektiviserande åtgärder minskar inte bara kostnader för el eller värme, de minskar också utsläpp av koldioxid, för med sig bättre inomhusklimat och hälsovinster samt minskar behovet av utbyggnad av ny energiproduktion.

Dagens byggnader måste energieffektiviseras

Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov och eldar nu för kråkorna. Energieffektivisering av befintliga byggnader är en viktig del i att uppnå klimatmålen och byggnadssektorn måste öka takten. EU skall vara klimatneutralt år 2050, men ungefär två tredjedelar av de byggnader som finns i bruk idag kommer fortfarande finnas 2050.

Rapporterna* Grön Logik och Åtgärdskostnader tilläggsisolering visar att energiförlusterna genom väggar och tak halveras i små- och flerbostadshus när fasader och vindar får en till två decimeters extra isolering. När en byggnad väl tilläggsisolerats minskar energianvändningen under hela dess återstående livslängd. Det finns därmed en hisnande besparingspotential i energieffektiviserande insatser i byggnader, med multipla nyttor för såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort.

Enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler och dess brukare står idag för en tredjedel Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov och eldar i dag för kråkorna.

Materialvalet är viktigt

De ökade isolertjocklekar som energirenovering innebär kan drastiskt öka brandbelastningen i en konstruktion och därmed äventyra brandsäkerheten om isoleringen helt eller delvis utgörs av ett brännbart material. Brandsäker PAROC Stenull är därför ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, reducerar utsläpp av CO2, skyddar mot både brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet. PAROC Stenullsisolering finns i en rad olika format och utföranden. PAROC eXtra och PAROC Klimatskivan är exempel på trotjänare som hjälpt många fastighetsägare tilläggsisolera under årens lopp. Nyheten PAROC Natura Lana är koldioxidneutral och ett extra bra val för klimatet.

 

* Rapportfamiljen ”Grön Logik” har författats av Agneta Persson, Erik Gråd och Saga Ekelin på Anthesis utifrån ett uppdrag från Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol. Dessa finns att läsa i sin helhet på swedisol.se.

 

LÄNKAR:

Energieffektivisera och minska energiräkningen

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB