• lördag , 25 maj 2024


Paroc stöttar Flexator i innovativt projekt för att rationalisera isoleringsmoment inom husindustrin

Paroc stöttar Flexator i innovativt projekt för att rationalisera isoleringsmoment inom husindustrin

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Skivisolering kan ibland vara ett ineffektivt arbetsmoment i flera processer i en husfabrik, kanske framförallt för dem som bygger med volymelement och som isolerar golv- och takelement som dessutom innehåller installationer av vatten, värme, el och ventilation. Paroc deltar nu tillsammans med Flexator i ett projekt inom Smart Housing Småland där fokus ligger på att utarbeta och utvärdera ett innovativt rationellt arbetssätt för isolering i husfabriker.

Isolering med skivor i en husfabrik är en arbetskrävande process där man måste bereda, beställa olika tjocklekar, längder och bredder, lossa, lagra, köra truck till produktionslinan, avemballera, bära och skära till isolering manuellt, hantera spill, emballage m.m.

– Vi har länge försökt hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att lösa isoleringen inom husindustrin säger Ola Adolfsson, VD på Flexator. Tack vare att vi kan vara en del av utvecklingsprojektet inom ramen för Smart Housing Småland kan vi nu testa och utvärdera en helt ny arbetsmetod tillsammans med bl.a Paroc och Isofloc. Vår strategi är att ta den traditionella byggprocessen och anpassa den till ett industriellt flöde. Med detta arbetssätt uppnår man en bättre slutprodukt som gagnar kunderna då man har hela flödet under kontroll.

Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och en hållbart byggd miljö med bas i glas och trä. Sedan Mars i år pågår ett projekt där fokus ligger på att utarbeta och utvärdera ett rationellt arbetssätt för isolering genom att använda en utrustning för blåsning av lösull och isolering i mineralull.

Projektet utför tester och laborationer, där effektiviteten i arbetsmomentet ”att fylla element med lösisolering” jämförs med skivisolering. Man kommer att utvärdera fyllningsresultatet med avseende på fyllningsgrad, densitet och sättning och även studera skillnader i arbetsmiljö..
Den 17 augusti träffades ett femtiotal personer från trähusindustrin i Sverige på Träcentrum i Nässjö för att studera det test som genomfördes inom ramen för projektet med att isolera ett golvbjälklag från Flexator (4000 x 1800 mm och fack med varierande installationer). För testerna användes blåsplattan Easyfloc G2 från Isofloc Scandinavia samt lösull från Paroc.

Projektet startades upp i mars 2016 och beräknas pågå under 2016.

Projektgrupp inom Smart Housing Småland:

Flexator: industriell träbyggare som bygger lokaler med volymelementstekniken
Paroc: ledande tillverkare av lösull och skivisolering i Norden
Isofloc Scandinavia, Michael Hohenstein – representant för Isofloc insprutnings-teknologi
Thomas Frick – sedan 1972 maskinleverantör till den träbearbetande industrin
Swerea IVF – som projektledare med kompetens bl.a. inom områden som lean produktion, arbetsmiljö och kvalitetssäkring.

Länkar för mer information:
http://smarthousing.nu/2016/08/smart-housing-smaland-testade-isolering-med-losull/
www.paroc.se

www.flexator.se

Kontaktuppgifter för mer information:
Kalle Persson, Projektledare, Swerea IVF, kalle.persson@swerea.se
Niklas Karlsson, Utvecklingschef Segment Industri, Paroc, niklas.karlsson@paroc.com

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB