• söndag , 26 maj 2024


Ny isolering med enkel infästningsmetod underlättar energirenovering till nära-noll

Ny isolering med enkel infästningsmetod underlättar energirenovering till nära-noll

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Nu lanserar vi PAROC Klimatskiva ZERO – en produkt med optimal isolerförmåga och en ny tidseffektiv infästningsmetod som gör det enkelt och kostnadseffektivt att tilläggsisolera till nära-nollenerginivå.

Hus och byggnader är stora energitjuvar. Därför är också energieffektiviseringen en av de viktigaste åtgärderna för att nå EUs mål för minskad energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Många husägare har under årens lopp använt Parocs produkter för att tilläggsisolera och sänka energianvändningen. Nu kompletterar vi produktsortimentet med Klimatskiva ZERO, en brandsäker stenullsskiva med en ny infästningsmetod som gör att en energirenovering motsvarande energiklass A går både snabbare och enklare att genomföra. Klimatskiva ZERO kan även användas i samband med nyproduktion som en utvändig isolering mot underlag av trä.

– Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med horisontella fasadskruvar, som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden, berättar Lars-Erik Olsson, produktchef för Paroc Byggisolering. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion, avslutar Lars-Erik.

Naturligt hållbart som skyddar mot kyla, fukt och brand
Klimatskiva ZERO är en hård, brandsäker stenullsskiva med lambda 0,033 W/mK, som levereras i tjocklekarna 150, 200 och 250 mm. Produkten kan användas i ett eller två skikt beroende på önskad isolertjocklek.

Fönster-/dörromfattning underlättar fönsterbytet
I konceptet ingår även en Fönster-/Dörromfattning för att kunna minska köldbryggor och åstadkomma en säker anslutning mellan Klimatskiva ZERO och fönster/dörr.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB