• lördag , 25 maj 2024


K210-godkänd lösning ger brandsäkerheten på köpet

K210-godkänd lösning ger brandsäkerheten på köpet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Paroc kan nu erbjuda en K210-testad och godkänd lösning med undertaksskiva PARAFON CLASSIC i kombination med det brandstansade bärverket Prelude 24 XL2 från Armstrong.

Vid en brand skapar undertakskonstruktionen en skyddande barriär mot värme och heta gaser. Den förhindrar upphettning och antändning av konstruktioner och installationer som ligger över undertaket. Det är därför viktigt att konstruktionen är utförd så att den vid värmepåverkan upprätthåller både bärförmåga och brandmotstånd. Detta är extra viktigt i byggnader och utrymmen som har högt skyddsvärde och i alla typer av utrymningsvägar där en brands spridning och tidsförlopp kan betyda skillnaden mellan liv eller död.

Brandbeständiga material

Lösningen består av undertaksskiva PARAFON CLASSIC i kombination med brandstansade bärverket Prelude 24 XL2 från Armstrong.

Plattorna i PARAFON akustikundertak tillverkas av stenull och har högsta brandklass, A1 och A2-s1,d0 enligt EN ISO 13501-1 vilket innebär att de är obrännbara och formbeständiga. Plattorna behåller sin form och bidrar inte till övertändning vid en brand. Armstrongs bärverk har en brandstansning som låter profilen pressas ihop och ta upp den utvidgning som sker i materialet när det upphettas vid brand. Därigenom kan bärverket hålla sig plant och intakt tillsammans med de obrännbara undertaksplattorna och motverka övertändning och vidare spridning av brand och heta gaser.

För ytterligare information kontakta:

Lena Rask, Development Manager Acoustics
Tel: +46 70 514 32 07
Mail: lena.rask@paroc.com

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB