• torsdag , 30 maj 2024


Hälsosamma ljudförhållanden är ett måste i sjukhusmiljöer

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Enligt WHO kan för höga ljudnivåer utgöra en hälsorisk och störa människor i deras dagliga aktiviteter, i skolan, på arbetet, i hemmet och på fritiden.

Ljudnivåerna på moderna sjukhus är mycket höga, vilket kan påverka patienternas upplevelser av hur behovet av avskildhet och en känsla av komfort, säkerhet och trygghet tillgodoses, på ett negativt sätt. Detta kan vara mycket irriterande och rent av skadligt för patienter som behöver vila. En ohälsosam ljudmiljö strider också mot sjukhusens överordnade uppgift: att erbjuda patienterna en miljö där de kan tillfriskna. 

Av denna anledning är bra rumsakustik och tillräcklig ljudisolering extra viktigt i vårdmiljöer. Att sänka ljudnivåerna på sjukhusen är en komplicerad uppgift som kräver noggrann konstruktionsplanering, och att hitta den optimala lösningen för varje enskilt utrymme på sjukhuset är helt avgörande. 

Paroc var involverat i utbyggnaden av universitetssjukhuset i Kuopio, och deltog bland annat i arbetet med att planera akustiken, liksom framtagningen av de isoleringslösningar som skulle användas i sjukhusets lokaler. Parocs akustikbeklädnader användes på två olika platser, i såväl de små som de stora foajéerna, med en yta på totalt 700m2 och med en höjd som motsvarar fyra våningar. De nya utrymmena har använts av kunden sedan i maj 2015 och resultatet har varit enastående. 

Den isoleringslösning som kunden slutligen valde var Parafon Royal, en 50 millimeter tjock, obrännbar stenullsbaserad akustikskiva. Den aktuella tjockleken valdes på grund av skivans ljudisolerande egenskaper, som är exceptionellt bra för dämpning av lågfrekvensljud. Ljud på låga frekvenser anses över lag vara de ljud som upplevs som mest störande och är även de som utgör den största hälsorisken. Samtidigt är lågfrekvensljud de ljud som är svårast att dämpa. Valet av produkt var därför enkelt. 

Du kan läsa mer om Parocs akustiklösningar här >>

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB