• lördag , 21 juli 2018

Hållbarhetsrapport 2015, nu publicerad

Paroc har publicerat sin hållbarhetsrapport för 2015. Rapporten ger en inblick i företagets program för att driva ekonomiska, sociala och miljömässiga värden på lång sikt.

Rapporten beskriver vår strategi för företagsansvar och de teman som är viktigast för intressenter och för verksamheten, relaterade åtgärder samt utveckling i förhållande till målen. För första gången har innehållet i rapporten definierats enligt GRI:s G4-principer.

Parocs hållbarhetsrapport är tillgänglig på engelska på företagets webbplats www.paroc.se

Vi fortsätter att utveckla rapporteringsprinciperna ytterligare för att bättra kunna möta våra intressenters förväntningar. Paroc rapporterar om sitt hållbarhetsarbete en gång per år.

Läs Parocs hållbarhetsrapport i sin helhet här >>

Relaterade artiklar

Paroc AB
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.