• tisdag , 16 april 2024


Allt hårdare energikrav möts med innovativa lösningar

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Boverket har presenterat nya kravnivåer för NNE-byggnader och vill se en sänkning av energianvändningen både vid nyproduktion och renovering från och med 2021. För att kunna möta de hårda kraven är smarta innovativa lösningar näst intill ett måste. Ett exempel är den unika fasadlösning som företaget Smartfront tagit fram tillsammans med Paroc. Den integrerar ventilationen i fasaden vid renovering av hus.

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader. Syftet är att genom höga energikrav, ställda så att berörda företag får tid på sig att ställa om, driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i Europa. Boverket har tagit fram förslag på vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda. I dagarna presenterade de sitt förslag till nya kravnivåer för energianvändning för nyproduktion och renoveringar av så kallade Nära-nollenergibyggnader.

Skärpta krav från 2021

Boverket har presenterat två kravnivåer. Den första, som gäller från 2017 till 2021, innebär i praktiken ingen skärpning av kraven jämfört med vad som gäller idag. Däremot så väntas dramatiskt ökade krav vid nyproduktion och renovering från och med 2021. För att nå klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus. 75-80 % av de byggnader som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda, så även befintligt bostadsbestånd måste energirenoveras.

Rendered-facade-thick-smartfrontUnik fasadlösning

Smarta, innovativa lösningar behövs nu i allra högsta grad för att möta kommande lagkrav, till exempel på isoleringssidan. Isolering är den enskilt viktigaste faktorn för att konstruera ett energieffektivt hus och kan stå för så mycket som 75 procent av husets totala potential att minska energianvändningen.

En lösning som har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden är SmartFront; en unik fasadlösning som innebär att ventilationen läggs i isoleringen på utsidan av huset. Det finns flera vinster med systemet; minskade uppvärmningskostnader, ett bättre inomhusklimat och sänkt energianvändning.

50% energibesparing kan uppnås

Bakom SmartFront står ett företag i Eskilstuna med samma namn som produkten. Stefan Forsberg, VD, lyfter fram ytterligare en stor fördel med det smarta systemet.

– Genom att lägga ventilationen ute i fasaden kan man dessutom genomföra renoveringen utan att störa de boende.

Byggnader har en enorm energibesparingspotential och Stefan Forsberg är en stor förespråkare av energirenovering.

– Nyckeln till att uppnå de mål som har satts upp är att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet. Med vår lösning uppnås en energibesparing på minst 50 procent, oftast mer. I utvecklingen av den har vi haft stor hjälp av Paroc.

– Paroc förstår nyttan av det vi gör. De har varit behjälpliga med att driva produkten framåt genom bland annat råd, tips, stöttning och teknikfrågor av olika slag. Det är väldigt många fastigheter i Sverige som läcker energi. Genom vårt samarbete kan vi tillsammans hjälpa människor samtidigt som vi förbättrar miljön.

Paroc förstår nyttan av det vi gör … Genom vårt samarbete kan vi tillsammans hjälpa människor samtidigt som vi förbättrar miljön.

Årets Innovatör

För några dagar sedan fick SmartFront ta emot den prestigefyllda utmärkelsen Årets Innovatör i Eskilstuna med motiveringen:
”Årets innovatör har gjort en stor insats för att föra in förnyelse i en traditionell bransch. Samhällets utmaningar har betraktats som en möjlighet och fått utgöra grunden för affärsmässig utveckling som kommer både individer och samhälle till nytta. En utpräglad förståelse för behovet av olika kompetenser har fört årets vinnare hela vägen från idé till innovation och kan nu visa upp en ny smart front för världen.”

Anders Bertilsson, Regionchef hos Paroc, anser att just den förståelsen är väldigt viktig.
– Kombinationen av deras spetskompetens inom fasadlösningar och vår inom isolering och materialval har lett fram till en riktigt bra lösning.

Kombinationen av deras spetskompetens inom fasadlösningar och vår inom isolering och materialval har lett fram till en riktigt bra lösning.

För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Olsson, Produktchef Byggisolering, Paroc Skandinavien, Tel. +46 500 46 93 42
Stefan Forsberg, VD, SmartFront, Tel +46 70 241 7015

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB