• tisdag , 25 juni 2024


80 % lägre koldioxidutsläpp med elektrisk smältning

80 % lägre koldioxidutsläpp med elektrisk smältning

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Genom att konvertera smältprocessen från kokseldade kupolugnar till en ugn med elektrisk smältning beräknas Parocs tillverkningsanläggning i Hällekis minska sina scope 1- och 2* utsläpp ca 80%. Owens Corning, ägare av Paroc AB, har ambitiösa hållbarhetsmål och satsar genom investeringen i utfasningen av fossila bränslen för en hållbar framtid.

Paroc har redan i dag flera produktionslinjer i bruk, i Finland och Polen, som utrustats med elektrisk smältteknik. En teknik som genererar markant lägre koldioxidutsläpp från processen jämfört med konventionell smältning i kokseldade kupolugnar. Den första utrustningen utvecklades av bolaget och togs i drift redan 1986 i Finland. Med hjälp av denna teknik och förnybar el kan koldioxidemissionerna i smältprocessen minskas med i storleksordningen 80%, vilket i kombination med också ökad andel återvunnet material medger att produkter med lägre mängd inbyggd koldioxid produceras.

Nu inleds ett omfattande konverteringsprojekt vid Parocs tillverkningsenhet i Hällekis. Fabriken etablerades 1978 och har idag tillverkningslinjer för att producera stenullsisolering för användning inom såväl byggisolering som isolering för tekniska installationer. Investeringen innebär att anläggningen kommer att övergå från kokseldade kupolugnar till elektrisk smältning, vilket markerar ytterligare ett steg mot företagets mål att minska utsläppen av växthusgaser. Det är också ett stort steg framåt för att förse våra kunder i hela Norden med isolering med ett lågt koldioxidavtryck.

– En elektrisk smältugn är cirka 20 % mer energieffektiv än att använda en kokseldad kupolugn. Med den elektriska smälttekniken kan vi använda grön el som ger 80 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med att använda en kupolugn, säger Niklas Bergman, FoU-programledare på Owens Corning Paroc.

Investeringen beräknas resultera i en 80-procentig minskning av anläggningens scope 1- och 2*-utsläpp, vilket möjliggör en betydande minskning av mängden inbäddad koldioxid i de produkter som produceras på anläggningen. Investeringen är i linje med Owens Cornings klimatmål enligt science based targets, att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 50 % till 2030 jämfört med 2018 års baslinje.

“Som en marknadsledande aktör i vår sektor inser vi effekterna av investeringar i vår verksamhet och vi är glada över detta steg mot att minska koldioxidutsläppen. Att ersätta våra kokseldade kupolugnar med elektrisk smältning från förnybar el kommer att ha en betydande inverkan på våra hållbarhetsmål och kommer också att stärka vår position ytterligare för att bidra till att möta våra kunders förväntningar på den europeiska marknaden”, Beatrice Hallén, senior sustainability leader, Insulation Business Europe, Owens Corning.

Projektet för konverteringen av isoleringsfabriken i Hällekis får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet

Klicka på länken för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i allmänhet och investeringen i Hällekis i synnerhet.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB