• söndag , 1 augusti 2021


Innovationsprojekt sprider energieffektivt ljus i natten

Innovationsprojekt sprider energieffektivt ljus i natten

ANNONS

Annons

Under sena kvällar och nätter är många av våra stadsmiljöer fullt upplysta trots att de ofta är folktomma. Det är redan möjligt att spara stora mängder el med hjälp av avancerad närvarostyrning som varierar ljusnivån på belysningen. Nu utvecklas även ett öppet kommunikationsgränssnitt som innebär att olika leverantörer kan samspela med sin teknik, vilket gör styrningen mer attraktiv för beställarna.

-Våra tidigare projekt visar att avancerad styrning av utomhusbelysning kan spara uppemot hälften av elförbrukningen utan att trafikanterna märker någon skillnad. Nu tar vi nästa steg mot en kommersiell lösning som vi hoppas får stor spridning både i Sverige och internationellt, säger Jan Kristoffersson, projektledare vid Sustainable Innovation.

I det nu pågående projektet har tre olika leverantörer upphandlats för att utveckla sina lösningar så att de kan fungera tillsammans genom att de använder ett gemensamt kommunikationsgränssnitt. Ett standardiserat gränssnitt är viktigt för marknadsutvecklingen genom att beställarnas risk minskar när man kan välja mellan många olika leverantörer. Inom projektet drivs även ett arbete för att kommunikationsgränssnittet mellan belysningsstolparna ska bli en internationell standard. Ett annat viktigt kundönskemål är enkelheten, styrningen ska kunna fungera utan att behöva vara uppkopplat mot ett centralt styrsystem.

Just nu finjusteras tekniken för att under våren sättas upp i en första pilotanläggning hos Trafikverket. I höst ska totalt sju pilotanläggningar vara i funktion. Förutom hos Trafikverket (utanför Uppsala) även hos Tekniska verken i Linköping, Stockholm Stad, Täby kommun, Haninge kommun, Västerås stad och Sundsvalls kommun.

De tre upphandlade leverantörerna, LEDmore AB, Fagerhults Belysning AB och Leading Light AB, ser alla stora möjligheter i utvecklingen av en gemensam kommunikationslösning.

Leading Light

-Vi ser mycket positivt på att vara med och utveckla ett fabrikatsoberoende radiosystem för närvarostyrd belysning. Kunderna blir inte inlåsta till en leverantör, utan får en större valfrihet av produkter och kan investera i smarta lösningar för att uppnå sina energimål och spara energi, säger Niclas Perkman VD Leading Light AB

LEDmore

I samverkan med vår partner i Kanada ser vi detta som en fantastisk möjlighet att kunna gå ännu ett steg mot att ge marknaden ett leverantörsoberoende system. Att göra detta tillsammans med viktiga och erfarna aktörer på den svenska marknaden är helt rätt metod för att säkerställa den tekniska nivån och för att erhålla ett marknadsinriktat resultat, säger Thomas Schönbeck, LEDmore AB

Fagerhults Belysning

– Det råder inget tvivel om att framtiden består av både upp- och sammankopplade system. Att tillsammans med tongivande beställare i Sverige få vara med att skapa en öppen kommunikationsstandard är något vi är övertygade om är ett viktigt nästa utvecklingssteg, säger Johan Deimert, Fagerhults Belysning AB.

​Mer information om projektet

Tekniken bygger på att man detekterar närvaro runt en belysningsstolpe. Vid en sådan detektering så ökas ljusintensiteten, inte bara vid denna stolpe, utan även för närstående stolpar vilket gör att en förbipasserande upplever att sträckan är fullt belyst trots att den normalt set är nerdimmad.

Projektet Avancerad närvarostyrd utomhusbelysning – standardiserat gränssnitt och upphandling delfinansieras av Energimyndigheten inom programmet. Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS. Projektet pågår mellan augusti 2018 och december 2021. Mer information om projektet finns här 

Kontaktpersoner

Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

0706-453756

jan.kristoffersson@sust.se

 

Thomas Schönbeck, Ledmore AB

0733-108410

thomas.schonbeck@ledmore.se

 

Johan Deimert, Fagerhults Belysning AB

036 – 10 87 76

johan.deimert@fagerhult.se

 

Niclas Perkman, Leading Light AB

0727-169958

niclas.perkman@leadinglight.se

Relaterade artiklar

Leading Light