Helsingborgshem vinner Bopriset för upprustningen av Drottninghög

Helsingborgshem vinner Bopriset för upprustningen av Drottninghög

Annons

Helsingborgshems arbete med att rusta upp stadsdelen Drottninghög har tilldelats Bopriset – till minne av Josef Frank.

Torsdagen den 6 december bjöds representanter från industri och akademi in till en prisutdelning av den nyinstiftade utmärkelsen Bopriset som ges ut i Josef Franks anda. Bakom priset står Boinstitutet som med utmärkelsen vill lyfta fram ett byggande och en boendemiljö som ser sambandet mellan hem, hus och kvarter samt som erbjuder alla, oavsett inkomst, ett vackert hem i ett kvarter med liv mellan husen. Ett särskilt fokus läggs också på hyresrättens betydelse för en fungerande bostadsmarknad.

Trygg bostadssituation

Prisutdelningen, som hölls på restaurang TAK i centrala Stockholm, föregicks av en rad seminarier som bland annat avhandlade lärdomar från miljonprogrammet, framtidsspaningar om framtidens boende och samtal om vilka insatser som behövs från politiskt håll för att säkerställa en fortsatt produktion och i förlängningen en trygg bostadssituation för denna och kommande generationer. Erik Stenberg, lektor i arkitektur på KTH, Peter Majanen, VD för strategiföretaget Quattroporte och Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, var några av de talare som deltog under seminarierna.

Med respekt för de boendes villkor

De utgör även medlemmar i den jury som har utsett vinnaren av Bopriset och som tilldelades det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem för att ha rustat upp och utvecklat ett klassiskt miljonprogramsområde, Drottninghög, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål. Helsingborgshem har arbetat med såväl nybyggnation som renovering av befintligt bestånd i området. Arbetet har skett i nära samverkan med kommunen, det lokala näringslivet och boende i stadsdelen. Projektet har resulterat i förhållandevis låga hyreshöjningar vilket har gjort att hushåll med lägre inkomster har råd att bo kvar.

“Helsingborgshem har utsetts till vinnare 2018 av Bopriset – till minne av Josef Frank för att man i stadsdelen Drottninghög rustat upp och utvecklat ett klassiskt miljonprogramsområde, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål. Drottninghög är idag på väg på att bli en stadsdel med olika typer av bostäder, vackra miljöer, bra kommunikationer, flera parker och skolor, allt det som skapar en helhet, en stadsdel med liv mellan husen, och där människor trivs. Nya Drottninghög visar på betydelsen av dialog och involvering, där boende och andra aktörer möts, men visar också på hur viktigt det är med en lokal bostadspolitik, präglad av långsiktighet, och en vilja att skapa en stad – ett Helsingborg för alla,” lyder juryns motivering.

Drottninghög, en stadsdel belägen i nordöstra Helsingborg.

Prispengarna går till simundervisning

Lars Hansson, ordförande, Jonas Hansson, vd, Helsingborgshem, var på plats under prisutdelningen för att ta emot utmärkelsen som även innefattar en prissumma på 100 000 kronor.

– Vi är väldigt glada över utmärkelsen. Vägen till framgången är engagerade medarbetare och att vi lyssnar på och har en aktiv dialog med boende, stadens olika förvaltningar och andra samarbetspartners. En gemensam syn har också underlättat för styrelsen att kunna fatta framtidsinriktade beslut i brett samförstånd. Vi funderar över hur prispengarna bäst kan användas för barn och unga och vill satsa på simundervisning i samarbete med Drottninghögsbadet med flera, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

Hedersomnämnande till Cykelhuset Ohboy!

Förutom en vinnare utsåg Boprisets jury också tre hedersomnämnanden. ÖrebroBostäder och vd:n Ulf Rohlén, för att med mod och kreativitet utvecklat en modell som gör det möjligt för alla hyresgäster att efterfråga också nybyggda bostäder även i stadskärnan. Det andra hedersomnämnandet gick till arkitektbyrån och byggherren hauschild + siegel för Cykelhuset Ohboy! i Malmö, ett bostadshus kombinerat med hotell, anpassat för en tät stadsmiljö med stora krav på kreativa lösningar och hållbarhet. Slutligen fick också arkitektbyrån Sandellsandberg ett tredje hedersomnämnande för sina stadsvillor med hyresrätt som uppförts i kvarteret Ormen på Oskarsgatan i Kneipen, ett av Norrköpings äldsta och mest attraktiva områden med en tidstypisk småhusbebyggelse, med en tydlig skala och färgsättning anpassad till platsen och Kneipens långa historia.

 

Lars Hansson, ordförande, Jonas Hansson, vd, Helsingborgshem, var på plats under prisutdelningen för att ta emot utmärkelsen. Foto: Martin Sundström 

Annons

Relaterade artiklar