• måndag , 20 september 2021


Källa: Pixbay

KAN BYGGINDUSTRIN LÄRA AV BILINDUSTRIN?

ANNONS

Annons

Den så kallade “Toyota-modellen” har anammats inom många branscher. Denna filosofi, “Lean production” har där lett till minskade kostnader och spill samt jämnare kvalitet på det som produceras. Många har frågat sig när byggindustrin skall börja med detta. 

Jodå – det finns en och annan som hävdat att de jobbar enligt filosofin. Det ser ju väldigt bra ut i broschyrerna! Men det har nog varit mycket en läpparnas bekännelse.

Vissa har sagt att det inte skulle gå att tillämpa i så komplexa organisationer och lösningar som tillämpas inom byggindustrin, men å andra sidan var det för 100 år sedan många som hävdade att det inte skulle gå att bygga bilar billigare och bättre – av samma skäl.

Källa: Pixbay

Källa: Pixbay

Att bygga hus hållbart och resurssnålt, med förnybara och återanvända material och minimalt spill, det ansågs däremot nästan vem som helst kunna!
Mycket riktigt kostade också en bil då ungefär lika mycket som ett genomsnittligt småhus.

I veckan släpptes så nyheten att ett av de större byggbolagen blivit nominerat till “Årets Leanbyggare”. En representant för bolaget säger: – Vi har sett resultat både på slutprodukten, på kvaliteten, och våra mätningar visar att vi har minskat den icke värdeskapande tiden som väntan på material, omarbete med mera”.

Den filosofi som efter andra världskrigets slut utvecklades av ren nödvändighet – inget användbart fick gå till spillo – gjorde att de en gång hånade japanska bilarna blev världsledande när det gäller driftsäkerhet och ekonomi. Den nation vars bilindustri klarat sig oskadd genom kriget var väl de som skrattade mest. Idag ligger Detroit i spillror och Toyota är världens största biltillverkare.

Det skall bli spännande att se om detta byggbolag blir det som till sist tillämpar principerna i verkligheten. Många hävdar att den aktör som först gör det kommer att tvinga fram motsvarande omvälvning inom byggindustrin. I sitt examensarbete “Ett effektivare byggande” (Lunds Tekniska Högskola 2008) skriver Patrik Lindgren och Tomas Ottosson: “30–35 % av produktionskostnaderna i byggprojekt beror på aktiviteter som
inte tillför något värde för kunden, slöseri. Detta slöseri har uppskattats kosta kunderna i Sverige upp till 50 miljarder kronor per år och resulterar i onödigt höga hyror och kostnader för byggnader”.

Rätt tillämpat kan införande av Lean-tänkande leda till att byggindustrin flyttar fram sina positioner inom hållbarhet enligt samtliga tre definitioner!

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Hållbarhet eller grönmålning