• måndag , 16 september 2019

Lean production

Lean vägen till sann hållbarhet?

Lean vägen till sann hållbarhet?

Jag hade tänkt att detta inlägg skulle komma att fortsätta på temat “Lean i byggandet”, som jag senast skrev om i papperstidningen i somras. Dock har dialogen till stor del uteblivit, kanske av det enkla skälet att få aktörer verkligen ...

Läs mer

KAN BYGGINDUSTRIN LÄRA AV BILINDUSTRIN?

KAN BYGGINDUSTRIN LÄRA AV BILINDUSTRIN?

Den så kallade “Toyota-modellen” har anammats inom många branscher. Denna filosofi, “Lean production” har där lett till minskade kostnader och spill samt jämnare kvalitet på det som produceras. Många har frågat sig när byggindustrin skall börja med detta.  Jodå – ...

Läs mer
Hållbarhet eller grönmålning