Events

Hur skapas en hållbar stadsdel?
2 juli, Almedalen

Kan man nå 30 procents energibesparing med energiåtervinning?
2 juli, Almedalen

Gröna obligationer – billigare och bättre?
2 juli, Almedalen

Hållbara städer i framtida klimat
4 juli, Almedalen

Trä & Teknik
28-31 augusti, Göteborg

Byggmaterialdagarna
6-7 september, Upplands Väsby

Samhällsbyggnadsdagarna
1-2 oktober, Stockholm

Färdplan 2045 och skånska byggaktörer
12 oktober, Malmö

Building Sustainability 18
24-25 oktober, Stockholm

Comments are closed.