• lördag , 21 juli 2018
Vitt tak sänker energiförbrukning för Visbyskola

Vitt tak sänker energiförbrukning för Visbyskola

Wisbygymnasiets Sävehus får nu ett vitt tak, Derbicolor från Derbigum. Genom att taket blir vitt sänks temperaturen på taket, vilket gör att behovet av kylning minskar under sommaren. På så sätt minskas husets energiförbrukning.

Större delen av taket är redan färdigt och nu återstår att avsluta ett par mindre partier innan invigningen 2017.  Sammanlagt håller 4 000 m2 nytt tak på att läggas på gymnasieskolan, som genomgår en stor renovering och ombyggnation. Beställare är Visby kommun och 70-talsskolan ska efter återinvigningen ha moderniserats och ska även kunna certifieras enligt Miljöbyggnad klass guld.

 – Genom att vi lägger ett vitt tak kan vi minska energiförbrukningen hos huset, och detta är en viktig del i miljöcertifieringar som Miljöbyggnad. Det gör också att risken minskar för att det blir en dålig arbetsmiljö på sommaren, säger Jan Karlsson, projektansvarig på Gardells plåtslageri.

 – Det här tätskiktet har testats och visat sig hålla i minst 30 år. Så skolan kommer nu få ett tak som håller tätt på vintern, kyler på sommaren och som är ovanligt miljösmart, säger Bengt Løkke, Nordenchef på Derbigum.

 Derbigums vita tak Derbicolor ger poäng i certifieringssystemet Miljöbyggnad eftersom produkten inte innehåller några farliga ämnen, ger en fukttålig konstruktion, kan minska behovet av kylning samt är komplett dokumenterat.

Derbigum övertog i höstas Buildsmart, som tidigare varit generalagent för Derbigums produkter i Sverige. Derbigum Sverige är nu ett helägt dotterbolag till Derbigum.

Relaterade artiklar

Derbigum
Assign a menu in the Left Menu options.