• onsdag , 18 juli 2018

Buildsmart förser Sveriges största passivhus med hållbart tak

Nu är det takläggning på Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg – som blir Sveriges största passivhus och plusenergihus. Byggnadens tak är 15 000 m2 stort och kommer till stora delar täckas av sedum, och med ett miljövänligt tätskikt från Buildsmart. Huset ska stå färdigt för inflyttning under 2016 och kommer då ha hand om patienter som dömts till sluten rättspsykiatrisk vård och kommer ha en mycket hög skyddsklass.

 

Nya Rättpsykiatriskt Centrum byggs nu på uppdrag av Region Skåne. Det har ritats av BSK Arkitekter och byggs av MVB. Huset får tre flyglar i två våningar runt en innergård. Byggnaden kommer vara mycket energieffektiv, och är därför klassificerat som plusenergihus, vilket innebär att det producerar mer el än det förbrukar. Vilket bland annat görs möjligt av solcellerna på taket, och ett eget vindkraftverk. Det finns idag bara en handfull plusenergihus i landet, och detta är det största.

– Det är ett ovanligt miljövänligt hus, och det är särskilt bra att man inte bara tänkt på husets energiförbrukning utan även tagit hänsyn till byggmaterialens miljöpåverkan, säger Daniel Radomski, vd på Buildsmart Group.

På såväl tak som innergård kommer det finnas tätskikt av modellerna Derbigum SP4 respektive Derbigum GC. Detta levereras av Buildsmart och all takläggning sköts av entreprenören Skånska Tak.

–Tätskiktet är både hållbart och miljöanpassat. Det produceras i en fabrik med kretsloppscertifieringen ISO 14040 och har klassats i högsta möjliga nivå i SundaHus. Ur den aspekten är tätskiktet helt marknadsledande, säger Daniel Radomski.

Förutom sedum finns det också 1 250 kvadratmeter solceller och 130 kvadratmeter solfångare på taket. Dessa levererar el och värme och ska täcka varmvattenbehovet under sommarhalvåret. Värme kommer också från jordvärme och el från husets eget vindkraftverk. Dessutom är husets golv, väggar, tak och fönster dubbelt så isolerande som konventionella hus. Detta gör att ingen luft silar ut, och därmed förloras inte heller någon värme. Även den värme som går ut i ventilationssystemet återvinns till över 80 procent.

Rättspsykiatriskt Centrum kommer ha plats för 51 patienter, och vara arbetsplatsen för runt 120 personer. För att undvika rymningar och fritagningar kommer huset ha en hög säkerhetsnivå. Det kommer också finnas forskning och utbildning i byggnaden, i samarbete med universitet, högskola och gymnasieskola i Trelleborg.

Relaterade artiklar

Derbigum
Assign a menu in the Left Menu options.