• lördag , 21 juli 2018
Årjängs nya tak äter koldioxid

Årjängs nya tak äter koldioxid

Nu läggs ett av Sveriges mest miljöanpassade tak i Årjäng. Tätskiktet på den nya högstadieskolan har en yta som består av mineralet olivin, som bokstavligen äter upp växthuseffekten.

Höstterminen 2015 är det meningen att eleverna i Silbodaskolan ska börja i sin nya skola. Då har Peab färdigställt bygget där 2 500 m2 tak från tätskiktsleverantören Buildsmart installerats. Tätskiktet Derbigum Olivin har en yta som består av mineralet olivin, som reagerar när taket kommer i kontakt med atmosfärens koldioxid via regnvatten. Kontakten skapar en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden och slutprodukten färdas sedan bort med regnvattnet och är ofarlig för naturen. Olivin är en mineral bestående av järnmagnesiumsilikat och är ett av de mest vanligt förekommande mineralerna på jorden.

– Takets mineraler kommer neutralisera mer än 4 300 ton koldioxid, vilket motsvarar ca 75 000 kilometers bilåkande. Tätskiktet produceras dessutom i en fabrik med kretsloppscertifiering och även den variant som finns utan olivin har klassats i högsta möjliga klass i SundaHus. Här är vi marknadsledande, säger Daniel Radomski, vd på Buildsmart Group.

Fredrik Ernstson arbetar på Klara arkitektbyrå som ritat byggnaden. Han berättar att byggherren Peab haft ambitionen att klara av certifieringen Miljöbyggnad ”silver”.

– Valet av takmaterial är vårt bidrag till ett bättre och mer hållbart byggande. Byggherren har även satt upp krav för vilken miljöbelastning en byggprodukt får ha. Dessutom byggs det en solcellsanläggning på yttertaket för egen elproduktion. Valen är gjorda för att visa skolans ungdomar och kommuninvånarna att vi kan bygga långsiktigt och hållbart, säger Fredric Ernstson, byggingenjör på Klara arkitektbyrå.

Peter Månsson, samhällsbyggnadschef i Årjängs kommun, berättar att bakgrunden är att de två högstadieskolorna i tätorterna Årjäng och Töcksfors var i behov av renovering och att politikerna då beslutade att man istället ska satsa på en större nybyggd i centralorten Årjäng.

– I projektet hålls en stark miljöprofil där man arbetar med SundaHus för att få miljövänliga produkter samt att kommunen satsar på Miljöbyggnad ”silver”. Skolan ska vara klar i maj och inför höstterminen 2015 färdig att ta emot elever, säger Peter Månsson.

För mer information, kontakta:

Daniel Radomski
vd Buildsmart Group,
Tel: 08-795 94 80
E-mail: daniel.radomski@buildsmart.se

Michael Falk
Agera PR
Tel: 073-397 46 55
E-mail: michael.falk@agerapr.se

Om Buildsmart

Buildsmart är ett företag som säljer byggmaterial för grönt och hållbart byggande. För taket kan Buildsmart erbjuda ekologiska, gröna, vita och koldioxidätande tätskikt med garantier om lång hållbarhet. Företaget erbjuder dessutom ekologisk korkisolering och lösningar för att maximera insläppet av naturligt ljus. 
Buildsmart har funnits sedan 1983 och hette fram till våren 2013 Eurotak. Företaget har 7 anställda och har sitt huvudkontor i Järfälla. Buildsmart är sedan 30 år svensk generalagent för tätskiktstillverkaren Derbigum, som tillverkar många av produkterna som företaget marknadsför. Produkterna säljs genom samarbetspartners över hela landet. 
www.buildsmart.se

Om Derbigum

Tätskiktsproducenten Derbigum representeras sedan 1983 i Sverige av Buildsmart (tidigare Eurotak), vilket resulterat i över 20 miljoner kvadratmeter tak och innergårdar. Byggnader med tak från Derbigums minskar starkt på sin miljöpåverkan, och bidrar till ökade poäng i miljöklassificeringssystemen LEED och BREEAM. Derbigum är livscykelcertifierat enligt ISO 14040, samt är enda tätskikt för tak med högsta certifiering i Sunda Hus, med yterliggare bedömningar i Byggvarubedömningen, EMAS, Cradle-to-Cradle och Energy Star. Derbigums tak läggs endast av auktoriserade entreprenörer. Samtliga tak kvalitetssäkras genom regelbundna kontroller och garantibevis utfärdas för 15 år avseende material, arbete och följdskador.

Relaterade artiklar

Derbigum
Assign a menu in the Left Menu options.