• måndag , 23 juli 2018
Skövdefabrikens nya Bascement ger minskad klimatpåverkan

Skövdefabrikens nya Bascement ger minskad klimatpåverkan

Nu pågår förberedelserna inför produktionsstarten av Bascement Skövde – en cementsort där delar av kalkstenen bytts ut mot flygaska.

Redan i dag produceras en liten volym som kommer packas i säck från januari, men den storskaliga tillverkningen för bulkleveranser startar senare under 2016.

Det finns flera skäl till att blanda in flyg-aska i cementen. Först och främst blir det en minskning i koldioxidutsläpp eftersom det är den kemiska reaktionen i kalkstenen inne i cementugnen som genererar mest koldioxid. Genom att dryga ut den kalkstensbaserade cementen blir utsläppet per ton färdig produkt lägre, ungefär tio procent. Samtidigt ger det nya materialet en betong som är lättare att gjuta med.

Ersätter Byggcement

Bascement kommer att ersätta dagens Byggcement, som i huvudsak används till formgjuten betong som byggnader och väggar, men också till takpannor.
– Så länge det finns kolkraftverk tar vi hand om deras restmaterial, och det har visat sig fungera utmärkt som bindemedel i betongen, säger Tina Hjellström vid Cementa Research som är projektledare för utvecklingen av Bascement Skövde.

Ombyggnation under 2016

Vid Skövdefabriken arbetar de nu med att bygga om för att kunna förflytta materialet mellan olika punkter. Hela ombyggnaden för Bascement kommer att vara klar i slutet av nästa år.
– Bascementen infördes vid Cementa i Slite redan 2013 och den erfarenheten är användbar nu, förklarar Tina Hjellström. Däremot är det många faktorer som påverkar den slutliga produkten: kalkstenens beskaffenhet på platsen, mixen av olika bränslen, och hur malningen i cementkvarnen görs. Den nya cementen har därför genomgått ett antal försöksmalningar, med både labbtester och kundförsök sedan projektet i Skövde startade 2014.

I linje med nollvisionen för utsläpp

– Införandet av Bascement Skövde innebär att vi får en ny volymprodukt i Västra Götalandsregionen som ger ett väsentligt mindre koldioxidavtryck. Det ligger helt i linje med Cementas vision om noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel, säger Tina Hjellström.

 

Läs hela numret av nyhetsbrevet Utsikt.

Relaterade artiklar

Cementa
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.