• torsdag , 19 juli 2018

Om Cementa

Om Cementa

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Vi tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn – platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten.

Med 135 års samlade kunskaper och erfarenheter är Cementa idag ett modernt högteknologiskt företag. Vi satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden. Hos oss arbetar processtekniker, processingenjörer, mekaniker, elektriker, konstruktörer, kemister samt säljare, administratörer och tekniker inom marknad och FoU. Totalt är vi 425 personer.

Våra kunder är betongtillverkare och entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen. Runt hälften av Cementas totala produktion går på export och leverans från vår fabrik i Slite bland annat till USA och Afrika.

Cementa
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.