• tisdag , 17 juli 2018
Cementa bjuder in unga forskare till arbete kring biologisk mångfald

Cementa bjuder in unga forskare till arbete kring biologisk mångfald

För tredje gången genomför byggmaterialkoncernen HeidelbergCement, där bland annat de svenska bolagen Cementa och Jehander ingår, forskningstävlingen Quarry Life Award som syftar till att främja biologisk mångfald i sten- och grustäkter.

HeidelbergCement söker aktivt studenter och yngre forskare inom biologi, ekologi och landskapsarkitektur, som får möjlighet att vidareutveckla koncernens arbete med biologisk mångfald vid verksamhetsplatserna. Projekten i Sverige genomförs vid Cementas tre kalkstensbrott i Degerhamn, Skövde och Slite samt vid två av Jehanders täkter i Stockholm och Göteborg.

Genom att bjuda in studenter och yngre forskare till att delta i projektarbeten vill HeidelbergCement stärka kunskapen om värdet av biologisk mångfald i täkter och visa att utvinning av grus, berg och kalksten kan vara förenligt med bevarande av naturvärden. Med rätt kunskap, medvetet arbete och god planering kan täkterna skapa en miljö som gynnar vissa arter.

– Vi har stort fokus på att bevara och främja den mycket speciella flora och fauna som finns i våra täkter och stenbrott. Genom projekten i Quarry Life Award kan kunskapen om de biologiska värdena i täkter öka både hos oss som företag och inom universitets- och forskningsvärlden. Därigenom får vi bättre möjligheter att utvinna råmaterial på ett sätt som är långsiktigt hållbart för naturen, säger Gunnar Syvertsen, General Manager HeidelbergCement Northern Europe.

Förra omgångens vinnare i regionen var de blivande landskapsarkitekterna Sara Östberg och Stina Näslund, som presenterade ett kreativt förslag på ett upplevelselandskap vid Cementas kalkstensbrott i Slite på Gotland. Genom att ge människor ökat tillträde till platsen kan fler ta del av de speciella naturvärdena, och stenbrottet blir en tillgång på orten.

Nu pågår arbetet med att upprätta kontakt med högskolor och universitet för att berätta om tävlingen och attrahera deltagare. Quarry Life Award genomförs i fler än 20 länder i Europa, Afrika och Asien. Studenter, forskare och intresseföreningar kan delta genom att skicka in sin ansökan senast den 1 mars 2016 på www.quarrylifeaward.se. De bästa förslagen går vidare och under vår och sommar 2016 genomförs fältstudier. I slutet av september 2016 ska slutrapporterna lämnas in.

Projekten utvärderas sedan på regional och internationell nivå. De bästa bidragen i tävlingen belönas med upp till 5 000 euro inom regionen och internationellt upp till 30 000 euro. Vinnarna kommer att utses under hösten 2016.

Relaterade artiklar

Cementa
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.