• torsdag , 30 maj 2024

jämlikhet

Den boendesegregerade staden och barnen

Den boendesegregerade staden och barnen

Del 2. Redan i den första delen av denna serie skrev jag om den segregerade stadens effekter för barn och ungas utbildningsnivåer. Denna vecka har jag fokuserat än mer på boendesegregationen och dess effekter för barnen. Detta inlägg handlar inte ...

Läs mer

Jämställda offentliga miljöer

Jämställda offentliga miljöer

I dagarna beslutade Boverket om stöd till några av de aktörer som sökt finansiella medel från staten för att utveckla jämställda offentliga miljöer. Tidigare fanns ett stöd under namnet ”Tryggt och Jämt” (2008-2011), men ganska snart kunde man se att ...

Läs mer
Urbana utmaningar