• söndag , 16 juni 2024

Fastighetsägarna Stockholm

Barriärer av begreppsförvirring

Barriärer av begreppsförvirring

I veckan var jag på ett kvällsseminarium där segregationen i Stockholm stod i centrum, särskilt dess utveckling framöver. Odefinierat skulle segregationen diskuteras och föga förvånande kom 90 procent av debatten att handla om bostadsbeståndet, de övriga 10 procenten om infrastruktur, ...

Läs mer

Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande

Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande

– intervju med huvudsekreterare Jonas Hammarlund         Den här veckan gör vi en avstickare från serien om ”Boendesegregation och dess effekter” för en inblick i arbetet med den nästan klara statliga offentliga utredningen Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande (dir 2014:75). Jag ...

Läs mer

Boendesegregationen och dess effekter i fyra delar

Boendesegregationen och dess effekter i fyra delar

Del 1. En viktig del av forskningen handlar om hur boendesegregationen påverkar den enskildes prestationer i skola och arbetsliv och hur grannskapseffekterna står sig i förhållande till valfrihet- och friskolereformen, hur koncentrationen av utrikes födda påverkar studieresultaten i dessa områden ...

Läs mer

Gårdagens och framtidens bostadspolitiska utmaningar

Gårdagens och framtidens bostadspolitiska utmaningar

Bild: mp.se/kongress, 2015-06-12 Idag börjar Miljöpartiets kongress som de valt att kalla ”Nu bygger vi Sverige”. Kongressen ska pågå mellan den 12-14 juni i Örebro och öppnas med en förmiddag som bjuder på framträdanden av både Åsa Romson och Mehmet ...

Läs mer
Urbana utmaningar