• torsdag , 19 juli 2018
Thomas Concrete Group stärker sin ledningsgrupp

Thomas Concrete Group stärker sin ledningsgrupp

Lennart Björnström tillträder den 9e januari 2017 rollen som “CIO and Head of Business Development” för Thomas Concrete Group. Lennart kommer att ingå i koncernledningen och utgå från huvudkontoret på Södra vägen i Göteborg.

Lennarts roll blir framförallt att leda koncernens strategiska IT-arbete samt att driva projekt för verksamhetsutveckling, som stärker Thomas Concrete Groups konkurrenskraft och effektivitet. Han kommer att ha ett nära samarbete med respektive dotterbolags VD och varje bolags IT avdelning.

Lennart Björnström är civ. ing. Industriell Ekonomi och kommer närmast från SKF, men har även sedan tidigare erfarenhet inom IT och affärsutveckling från ett antal olika företag och branscher, bl a Atlas Copco, Nobel Biocare, Novartis och konsultföretaget Frontec.

“Lennart är ett mycket värdefullt tillskott till vårt internationella team. Med hans erfarenhet, kunskap och positiva energi tar vi ytterligare steg framåt mot att stärka oss som grupp. Vi får nu vidare möjligheter att utvecklas mot att bli bäst i vår bransch”, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB.

Thomas Concrete Group är på en strategisk, intensiv resa för att utveckla företaget inför framtiden. Företaget fokuserar på att bli ännu bättre på kundservice samt att bygga en starkare koncern. För snart två år sedan lanserade Thomas Concrete Group en ny gemensam varumärkesidentitet för alla sina dotterbolag. Gruppen växer och har sedan 2014 förvärvat ett 25-tal fabriker i både USA, Tyskland och Polen. I Sverige genomfördes tidigare i år en större strukturaffär som ett steg mot en bättre fabriksstruktur och betydligt bättre möjligheter till hög kundservice. Den snabba utvecklingen av företaget, ökande efterfrågan på betong och de höga förväntningarna från kunder gör att det blir ett naturligt steg att stärka organisationen med ytterligare kompetens.

Foto: Lennart Bjornstrom, CIO and Head of Business Development på Thomas Concrete Group

Relaterade artiklar

Thomas Betong
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.