• onsdag , 18 juli 2018
Thomas Betong tog första spadtaget i Heby

Thomas Betong tog första spadtaget i Heby

Torsdagen den 17 november togs det första spadtaget för den nya fabriken med kapacitet ca 150.000 m2 av skalväggar i Heby utanför Uppsala. Redan i september nästa år planeras de första leveranserna av både skalväggar och plattbärlag. Fabriken skapar ca 30 arbetstillfällen.

I juni meddelade Thomas Betong om investeringen av 80 MSEK. Med fabriken möter företaget marknadens behov och ökat hållbart byggande i Sverige, särskilt i Stockholm-, Uppsala- och Mälarregionen där den politiska ambitionen är att snabbt accelerera bostadsbyggandet.

I augusti tecknade Thomas Betong AB och JM AB ett femårigt strategiskt avtal för skalväggsleveranser. Samarbetet kommer att skapa möjlighet till att minimera transportkostnader, miljöpåverkan och korta ledtider.

Tidigare i år lanserade Thomas Betong ett unikt system, Thomas Miljöstomme®, för platsgjutna stommar med 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell stomme. Systemet baseras på prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger i kombination med fabriksbetong.

”Denna investering är ett viktigt steg i vårt arbete med att bredda vårt kunderbjudande. Vår nya fabrik i Heby harmonierar med samhällets höga ambition om ett ökat hållbart bostadsbyggande,” säger Carina Edblad, VD Thomas Betong AB. ”Vi vill bidra till att lösa bostadsbristen i Sverige och tillsammans med våra kunder kunna bygga ett hållbart samhälle.”

Med den nya fabriken skapar Thomas Betong nya jobbmöjligheter i kommunen och erbjuder alla sina anställda en modern och god arbetsmiljö. Fabriken i Heby kommer att certifieras enligt Green Building (SGBC) vilket innebär att fabrikens energiförbrukning är minst 25 % lägre än ställda krav enligt boverkets byggregler.

 

Lars Dahlén Näringslivsstrateg, Heby Kommun, Marie Wilén Kommunalråd (Heby), Jan-Erik Kullberg, Thomas Betong, Patrik Schelin, vd Hifab AB och Carina Edblad, vd Thomas Betong AB tar första spadtaget den nya fabriken.

 

För ytterligare information kontakta:

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB
carina.edblad@thomasbetong.se
Telefon: 010-450 50 00

Om Thomas Betong AB:
Thomas Betong är ett svenskt företag med 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 36 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från två fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda är 275, omsättning 1 miljard SEK (2015).

Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.

www.thomasbetong.se

Relaterade artiklar

Thomas Betong
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.