TESAB – 100 % Hållbarhet

TESAB – 100 % Hållbarhet

Hållbarhet ska känneteckna all verksamhet, hos samtliga franchiseföretag i TESAB:s rikstäckande kedja av företag. TESAB har till och med skapat sitt eget koncept, som heter ”100 % Hållbarhet” och har egen logotyp. Och TESAB är den enda installatören i branschen som är medlem i organisationen ”Gröna Städer”.

– Vi går längre än någon inom branschen. Vårt ansvar för hållbarhet ska genomsyra allt och vi engagerar oss till 100 procent, säger Dalida Matiros, försäljnings- och marknadsansvarig på̊ TESAB.

Inom TESAB-kedjan handlar det inte enbart om miljömässig hållbarhet. Verksamheten ska också̊ vara socialt, etiskt och ekonomiskt hållbar. Hur ska det då gå̊ till?
– Under våren sjösatte vi ”100 % Hållbarhet” och redan i år ska detta arbetssätt föras ut till alla anslutna företag. De kommer att gå̊ intensivutbildningar samt delta i kurser och konferenser. Kretsloppsanpassade arbetsmetoder ska förankras hos alla. De produkter och lösningar företagen levererar till sina kunder måste vara både framtidssäkra, miljömässiga och kostnadseffektiva, säger Dalida Matiros.

TESAB:s 100% Hållarhetspolicy:

  • Minimera leverantörernas och kundernas klimatpåverkan
  • Arbeta för hållbar resursanvändning
  • Gott ledarskap, trygg ekonomi
  • Bra arbetsmiljö, utvecklande arbetsklimat
  • Jämställdhet och mångfald
  • Etisk syn på̊ inköp av produkter och tjänster
  • Mänskliga rättigheter
  • Etiska affärsmetoder
  • Lokalt samhällsengagemang
  • Transparens mot kunder, medarbetare m.fl.
TESAB