• tisdag , 21 augusti 2018

GOLD erhåller passivhuscertifikat

Den marknadsledande producenten och leverantören av energieffektiva ventilations – och inneklimatsystem, Swegon, har erhållit passivhuscertifikat för ventilationsaggregatet GOLD RX. Med denna certifiering blir GOLD RX världsunikt genom att erbjuda stora luftflöden för energieffektiva byggnader.

Luftbehandlingsaggregatet GOLD RX ingår i Swegons sortiment GOLD och har testats och godkänts för energiåtervinning och energiförbrukning i enlighet med krav ställda av Passiv House Institute. Total har 12st storlekar av GOLD RX erhållit certifieringen med en maximal luftvolym på 9000 m3/h. GOLD RX är ett värmeåtervinningsaggregat med roterande växlare för bostadsventilation och kommersiella fastigheter.
Passivhuscertifikat utfärdas av Passiv House Institute, ett oberoende forskningsinstitut som har spelat en särskilt viktig roll i utvecklingen av begreppet passivhus under de senaste 20 åren.
Passive House Institute kräver högkvalitativa komponenter. Med certifieringen visar Swegon att GOLD RX är en lämplig komponent vid byggandet av passivhus och att enheten har utmärkt kvalitet när det gäller energieffektivitet.

Swegon
Assign a menu in the Left Menu options.