Global överenskommelse om minskad användning av HFC-föreningar

Global överenskommelse om minskad användning av HFC-föreningar

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Vid den 28:e partskonferensen för Montrealprotokollet i Kigali i Rwanda den 15:e oktober 2016 fattades beslut om en global reglering av produktion och förbrukning av HFC-föreningar, som är kraftiga växthusgaser.

HFC-föreningar används som kylmedel i bl.a. kyl- och luftkonditioneringsutrustning och idag ser man en kraftig ökning i användande av dessa ämnen eftersom HFC-föreningar används som ersättare i tillämpningar där ozonnedbrytande ämnen tidigare har använts. Användningen av HFC-föreningar ökar i synnerhet i tillväxtekonomier, men en del av de utvecklade länderna inkl. EU har redan satt upp strikta begränsningar för användningen. Idag finns det dessutom mer miljöanpassade och energieffektiva tekniker som kan ersätta HFC-föreningar för de flesta användningsändamål.

Montrealprotokollet togs fram 1987 för att minska användning av ozonnedbrytande ämnen och är ett av de mest lyckade internationella miljöavtalen eftersom alla 197 stater skrev under avtalet. Med hjälp av Montrealprotokollet har förbrukningen av ozonnedbrytande ämnen minskat med över 98 procent. Den överenskommelse som man nu slutit att också globalt begränsa HFC-föreningar beräknas leda till att man kan uppnå uppemot 0,5 grad av målet som anges i klimatavtalet från Paris. ”Vi är ett steg närmare målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader i förhållande till förindustriell tid”, säger Finlands jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Läs mer i UNEPs nyhetsbrev.

HFC-föreningar används som kylmedel i bl.a. kyl- och luftkonditioneringsutrustning.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
SundaHus