CSR i SundaHus Miljödata

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Nu visas information om leverantörers CSR-arbete i SundaHus Miljödata. Detta skapar möjligheter för fastighetsägare att även ställa krav på CSR med hjälp av systemet.

– Vi tycker att det är viktigt att kunna visa informationen om företaget CSR-arbete i SundaHus Miljödata. Detta gör det möjligt för våra kunder att även ställa krav på CSR, säger Jane Wigren bedömningschef på SundaHus.

Som alltid handlar det först om att samla in information och sedan blir nästa steg att visa informationen på ett tydligt sätt. Sedan ett halvår tillbaka finns möjlighet att lägga in information om leverantörers CSR-arbete i SundaHus Miljödata. Genom att nu även visa informationen kan SundaHus kunder själva på sikt välja om de även vill ställa krav på CSR med hjälp av systemet.

–  Eftersom vi ännu inte har tillräckligt mycket information från leverantörerna har vi valt att inte ta med CSR i våra kriterier än. Däremot är det viktigt att informationen finns i systemet och att den kan användas av fastighetsägare som vill börja ställa krav på CSR, säger Jane Wigren.

Informationen om företagets CSR-arbete visas dels i översiktsvyn vid sökningar i systemet men även under produktens detaljsida. Informationen baseras på den information som finns om CSR i eBVD2015. Enligt eBVD2015 ska räckvidden av arbetet sträcka sig minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan och innefatta krav på närmaste underleverantör vad gäller någon eller flera av de aspekter som anges i anvisningarna till eBVD2015. Exempel på sådant som beskrivs i eBVD2015 är om företaget har en uppförandekod eller annan policy eller riktlinjer för sitt hållbarhetsarbete. Det finns även information om vilka riktlinjer eller ledningssystem som företaget har anslutit sig till eller har implementerats.

Kontaktperson: Jane Wigren jane@sundahus.se

Jane Wigren, Chef Bedömningsverksamheten

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
SundaHus