• onsdag , 6 juli 2022


Spacemaker mikroklimatanalys motverkar värmeöar

Spacemaker mikroklimatanalys motverkar värmeöar

ANNONS

Annons

Med det första enkla och visuella verktyget för mikroklimatanalys för stadsplanering, ger Spacemaker arkitekter och stadsutvecklare möjlighet att se hur den planerade bebyggelsen påverkar utomhustemperaturer.

Spacemaker, en del av Autodesk, släppte i oktober en funktion för mikroklimatanalys, det första användarvänliga, visuella verktyget på marknaden som möjliggör för stadsplanerare och arkitekter att korrekt utvärdera utomhustemperaturer, upptäcka problemytor och att simulera optimala lösningar. Detta för att identifiera viktiga förändringar innan planerna för området kommit för långt, något som då också blir väsentligt mindre kostsamt.

Vår planet blir allt varmare. Det gångna årets svenska värmebölja i juni-juli var extrem och i södra delarna av landet uppmättes den varmaste temperaturen sedan 1947. SMHI har beräknat att extremt varma tillfällen, som hittills inträffat var 20:e år, kan komma var tredje till femte år mot slutet av århundradet. Med många hårdgjorda ytor av betong och liten grönska blir städer särskilt mottagliga för ökande temperaturer, vilka leder till så kallade urbana värmeöar. Detta leder till att utomhusklimatet mellan stad och omgivande landsbygd kan skilja sig så mycket att den i stor utsträckning påverkar människors möjligheter att bo och röra sig. I samma takt som samhället uppmärksammar och vidtar åtgärder för att minska dessa problem, ökar också pressen på arkitekter, stadsplanerare och fastighetsutvecklare att finna långsiktiga, hållbara lösningar för att hantera dessa värmeöar.

— Utomhusklimat och den byggda miljön är två sidor av samma mynt. Platsens vind- och solförhållanden påverkas kraftigt av vilka beslut som tas om byggnadens fotavtryck och form, och vice versa. Tyvärr uppmärksammas ofta dessa effekter på utomhusklimatet först när det är för sent att göra något åt det, vilket gör att viktiga delar av en stads hållbarhetsstrategi blir ineffektiva, säger Anders Wester, arkitekt med ansvar för försäljning i Sverige för Spacemaker.

Snabbt, visuellt och intuitivt

Spacemakers mikroklimatanalys är snabb, intuitiv och mycket visuell och för första gången kan hela planeringsgrupper se hur deras designbeslut påverkar den upplevda temperaturen och låter dem hantera problemen. Användaren av mjukvaran kan enkelt se hur platsen klarar extremvärden, till exempel under en särskilt varm dag, och se resultatet omedelbart på en värmekarta över området. Med verktyget kan man även ställa in tidpunkter och önskade temperaturnivåer, och inom några sekunder visar då värmekartan när och hur länge utomhustemperaturen är inom det önskade spannet. Den nya mikroklimatanalysen utgör tillsammans med Spacemakers andra analysfunktioner en grupp av nya verktyg för stadsplanerare som vill fatta utfallsbaserade beslut.

— Mikroklimatanalysen är ett viktigt steg mot att ge stadsutvecklare de rätta verktygen att fatta smartare, datadrivna beslut från första dagen. Det ger oss lösningar som kan mildra klimateffekterna genom att både säkerställa optimala bostadsförhållanden och öka städernas motståndskraft, sammanfattar Anders Wester.

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Spacemaker