• onsdag , 22 augusti 2018

OM SGBC

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Med Sweden Green Building Council har vi skapat en gemensam värdegrund från vilken vi verkar för en snabbare utveckling med hjälp av gemensamma certifieringssystem, med fokus på svenska behov och värderingar.

Via föreningen vill vi kunna möta allmänhetens behov av tydlig och kvalitetssäkrad information kring byggnaders miljöprestanda samt bidra till ökad konkurrenskraft för svensk teknik och svenskt kunnande.

Vi verkar, i enlighet med de regler och intentioner som anges av World Green Building Council, för att bland annat:

  • Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem som möjliggör benchmarking ur nationellt såväl som internationellt perspektiv.
  • Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida, implementera och utveckla kunskap för ett hållbart byggande.
  • Vara en tung opinionsbildare och som sådan bidra till att lagstiftningen främjar grönt byggande.
  • Nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader.

Läs mer på: www.sgbc.se

 

Sweden Green Building Council
Assign a menu in the Left Menu options.