• tisdag , 28 september 2021


Schüco bygger ut för 95 miljoner euro

Schüco bygger ut för 95 miljoner euro

ANNONS

Annons

Schüco storsatsar inför framtiden och investerar 95 miljoner euro i utbyggnaden av huvudsätet i Bielefeld. Danska 3XN arkitekter har fått förtroendet att formge det nya innovations- och utvecklingscentrat som genom en glasbro över Schücostraße kommer att länkas samman med huvudkontoret som också det kommer att genomgå en totalförändring. Transparens, dialog och hållbarhet är ledorden för den största utbyggnaden i företagets historia.

I över 60 år har Schücos huvudkontor varit något utav ett landmärke i staden Bielefeld i tyska Nordrhein-Westfalen. Företaget har under årens lopp expanderat och gradvis har olika byggnader tillkommit som alla representerar olika tidsåldrar och faser i koncernens utveckling. Nu tar Schüco ett helhetsgrepp och har låtit den välrenommerade danska arkitektbyrån 3XN skapa framtidens HQ. Ett innovations- och utvecklingscentra med modernt tänk för en organisation som sätter kommunikationen inom företaget högt. Målet med detta arkitektoniska grepp är att skapa ett hypermodernt centra där produktutveckling och teknisk utveckling knyts tight samman för att skapa en starkt konkurrenskraftig enhet för att skapa framtidens lösningar för fönster-, dörr- och fasadsystem.

Ett dynamiskt atrium kommer att utgöra en arkitektonisk höjdpunkt och bli till en central mötesplats. Rumsdesignen är tänkt att skapa en öppen och kommunikativ arbetsmiljö för att främja dialog och kunskapsutbyte.

Ett dynamiskt atrium kommer att utgöra en arkitektonisk höjdpunkt och bli till en central mötesplats. Rumsdesignen är tänkt att skapa en öppen och kommunikativ arbetsmiljö för att främja dialog och kunskapsutbyte.

Med totalt 7 våningar och kontorsyta om 7 200 m2 skapar 3XN en modern arbetsplats som uppmuntrar till dialog, samarbete och utbyte av kunskap. De redan existerande huskropparna kommer att bindas samman med den nybyggda delen genom en fem våningar hög glasbro. 3XN strävar efter att kombinera skandinavisk enkelhet och funktion med mera uttrycksfulla former och framträdande detaljer. Detta kommer gälla såväl exteriört som interiört. Byggnaden kommerha våningar som tillsammans skapar ett atrium inne i huskroppen, där de olika våningsplanen slingrar sig uppför och fungerar som husets ryggrad som avslutas med en gigantisk glasformation på taket. Hela konstruktionen kommer skapa oväntade vinklar och erbjuda formöverraskningar av organisk karaktär.

3XN har strävat efter att skapa öppna och naturliga mötesplatser för både mindre informella möten och större evenemang. Målet är att skapa en modern arbetsplats som uppmuntrar till kommunikation över avdelningsgränserna och främjar spontana sammankomster och kunskapsutbyten. ”Vi är av den åsikten att arkitektur har en stor inverkan på hur vi väljer att agera”, säger Jan Ammundsen från 3XN när han beskriver en av deras grundläggande idéer och fortsätter ”Det är därför vi lägger stor vikt vid att utforma rumsligheterna så att människorna som ska vistas i dem känner sig delaktiga av helheten”. Det ska inte finnas några egentliga korridorer, utan hela byggnaden ska kännas öppen och inkluderande. Anställda ska kunna förflytta sig för att knyta nya kontakter över avdelningsgränserna och möjliggöra nya konstellationer.

Den nya byggnaden, designad av den renommerade danska arkitektbyrån 3XN, strävar efter att vara en modern arbetsplats som uppmuntrar till kommunikation över avdelningsgränserna och främjar spontana sammankomster och kunskapsutbyten.

Den nya byggnaden, designad av den renommerade danska arkitektbyrån 3XN, strävar efter att vara en modern arbetsplats som uppmuntrar till kommunikation över avdelningsgränserna och främjar spontana sammankomster och kunskapsutbyten.

Nybyggnationen kommer att genomsyras av ett övergripande hållbarhetstänk och kommer att klassas med LEED, BREEM samt DGNB-certifikat.

Utöver det nya innovations- och utvecklingscentrat samt ombyggnaden av huvudkontoret omfattar utbyggnaden i Bielefeld även en ny logistikhall som kommer tas i bruk redan i slutet av 2017, ett besökscenter, nytt parkeringshus samt en akustikhall.

Med totalt 7 våningar och kontorsyta om 7 200 m2 kommer den nya byggnaden att bli en viktig del i Schücos stora campus.

Med totalt 7 våningar och kontorsyta om 7 200 m2 kommer den nya byggnaden att bli en viktig del i Schücos stora campus.

Framtidens generationer Hållbarhetsfrågan genomsyrar hela Schücos verksamhet och är essentiell för utbyggnaden av huvudsätet som orienterar sig efter den 64 sidor långa rapporten ”Hur vi ska leva och arbeta i framtiden” som företaget har publicerat. Rapporten följer riktlinjerna satta av GRI (Global Reporting Initiativ, en internationell oberoende organisation som hjälper företag och organisationer att både förstå, driva och kommunicera sin affärsverksamhet i kritiska hållbarhetsreformer såsom klimatförändringar, mänskliga rättigheter, korruption mm.) Rapporten redovisar Schücos hållning och mål i hållbarhetsfrågorna genom ett ”360° hållbarhetsperspektiv”. På företag av Schücos storlek, med enheter i 43 länder och över 4 750 anställda, vilar ett tungt ansvar. I ett projekt ska hela livscykeln tas i beaktande, fem huvudområden har identifierats i form av produkt, miljö, anställda, samhälle och supply chain. ”Att arbeta med byggnationer innebär att tänka lång tid framåt. De projekt vi formger idag kommer att avgöra hur människor kommer att bo och arbeta i framtiden. Det är ett stort ansvar som vilar på oss”, säger Andreas Engelhardt CEO och Managing Director på Schüco International och fortsätter ”Ämnet hållbarhet har därför en gränsöverskridande betydelse i vårt företag, vilket har en inverkan i samtliga affärsområden, med tydliga strukturer och ansvarsområden.”

Schücos hållbarhetsrapport 2015/2016 finns nedladdningsbar på www.schueco.de/sustainability

Jan Amundsen, 3XN arkitekter.

Jan Amundsen, 3XN arkitekter.

Den planerade nya byggnaden med dess eleganta fasad kommer att byggas ihop med existerande huvudbyggnad via en fem våningar hög glasbro över Schücostraße.

Den planerade nya byggnaden med dess eleganta fasad kommer att byggas ihop med existerande huvudbyggnad via en fem våningar hög glasbro över Schücostraße.

Relaterade artiklar

Schüco