• söndag , 22 maj 2022


Schüco bygger med framtiden i fokus.

Schüco bygger med framtiden i fokus

ANNONS

Annons

Hållbart byggande

Schüco bygger med framtiden i fokus där filosofin Cradle to Cradle ingår naturligt i Schücos utveckling av produkter. Strävan efter en hållbar arkitektur som tar hänsyn till sociokulturella aspekter samt ekonomi och miljö blir allt större. I fokus står människans, rummets och naturens samklang.  Schüco är även stolta över att vara en del av ASi, som verkar för aluminiumets bidrag till ett mer hållbart samhälle.

Schüco tar utvecklingen på stort allvar och realiserar teknologier med människan i fokus och naturen i samklang.   Investerare, arkitekter, byggföretag och partner får stöd i alla projektfaser – från första idé till avvecklingen av en fasad. Detta inkluderar rådgivning om certifiering, planeringen med hållbara system, miljövarudeklarationer och återvinning av klimatskal. Schücosystemen utgör grunden för hållbart byggande. Alla Schüco-system, oavsett om de tillverkas av PVC, aluminium eller stål, omfattas av produktutveckling som strävar efter hållbarhet. Systemen erbjuder maximal gestaltningsfrihet och höga anspråk på design liksom på energieffektivitet, resursskydd och klimatskydd. Genom sin långa livslängd och möjlighet till återvinning bidrar de positivt till uppförandet av hållbara byggnader.

Schüco går även steget längre och tar ansvar för mer än bara systemen. Företaget stöttar kunder, arkitekter, byggherrar och konsulter i alla stadier av att skapa hållbara byggnader – från den första idén till nedmontering av fasaden. Detta innefattar rådgivning gällande certifikat, utveckling och design av hållbara system, miljödeklarationer och återvinning av klimatskal.

 

Cradle to cradle ®

Cradle to cradle (C2C) är ett designkoncept för hållbart byggande där produkter och byggnader utvecklas på ett sådant sätt att de inte generar avfall eller i framtiden behöver kasseras. De tekniska värdefulla materialen återvinns enligt C2C i cykler med en fortsatt hög nivå på kvaliteten. Ingredienser i produkterna som används testas kontinuerligt för att upptäcka eventuella gifter eller föroreningar och målet med konceptet är att bygga fördelaktigt för både människa och miljö. C2C banar väg för ett nytt ekonomiskt cirkulärt system som fokuserar på innovation, kvalitet och kreativitet och att detta fungerar bekräftas redan av flera tusen produkter världen över som utvecklats enligt denna princip.

Läs mer!

Relaterade artiklar

Schüco