• tisdag , 21 augusti 2018
Uppkopplade system ska förhindra bränder i byggnader

Uppkopplade system ska förhindra bränder i byggnader

Under 2015 genomfördes 9 500 räddningsinsatser på grund av brand i svenska byggnader enligt MSB. En stor andel av alla bränder hade kunnat släckas snabbare om fastighetens brandlarm fungerat. Nu lanserar Schneider Electric Esmi FireXpert – ett uppkopplat brandlarmsystem som möjliggör en realtidsöversikt över status och möjliga fel i brandlarmsystemet. Esmi FireXpert förenklar felsökning och visar eventuella enhetsfel.

Tyvärr går det inte att garantera att alla brandskyddssystem alltid fungerar utan fel och invaliditet. Genom att få realtidsinformation om vilka fel som behöver åtgärdas kan en stor andel bränder stoppas snabbare. Schneider Electric jobbar ständigt med att ta fram lösningar för att öka säkerheten i svenska byggnader. Nu lanseras det uppkopplade brandlarmsystemet Esmi FireXpert som ger enkel och säker tillgång till brandlarmsysteminformation direkt i mobilen, surfplattan eller datorn.

Systemet möjliggör att koppla samman brandlarmsystem i flera olika byggnader för att få en samlad överblick. Esmi FireXpert lämpar sig därför extra väl till offentliga verksamheter eller stora industrier som har flera lokaler och ett stort antal brandlarm. Men passar också de mindre anläggningarna. Med den internetbaserade lösningen får de ansvariga en överblick av den nuvarande situationen på varje plats, vilket gör det enkelt att prioritera vilken byggnad som behöver besökas. Systemet visar om allting fungerar som det ska och larmar exempelvis om eventuella batterifel i brandlarm eller fel på till exempel rökdetektorer.

– En stor fördel med att använda sig av ett uppkopplat system är att alla ansvariga blir mer säkerhetsmedvetna när de får koll på brandlarmsystemen i realtid. Många kommuner har återkommande besiktningar av brandanläggningarna där systemet kan hjälpa till att upptäcka eventuella fel i tid för att undvika anmärkningar, säger Peter Widstöm, Produktchef för Fire & Security på Schneider Electric.

Esmi FireXpert samlar övervakning och administration på en säker molnplattform. Systemet kan nås var som helst från datorer, surfplattor och smartphones och kräver ingen programvara.

Kort om Esmi FireXpert

• Sparar tid – anställda med en mobil enhet kommer att kunna utföra en korrekt testning av detektorer och andra systemenheter
• Övergripande översikt – systemet meddelar status och möjliga fel utan att kräva fysisk närvaro på platsen.
• Snabb, effektiv service och underhåll av anläggningen – Esmi FireXpert förenklar felsökning och visar vägen direkt till enheter med fel
• Övervakning och hantering av flera system samtidigt med ett enda konto
• Enkelt att ta fram testrapporter enligt regelverk.
• Säker molnplattform
• Ingen installation av programvara krävs – Esmi FireXpert fungerar i en vanlig webbläsare och kan nås från alla internetuppkopplade enheter, oavsett operativsystem
• Lätt för administratören att skapa användare och hantera behörigheter i systemet

För mer information, kontakta:
Peter Widström,
 Product Manager Fire & Security på Schneider Electric:
+46 (0)10 478 20 10, peter.widstrom@schneider-electric.com

Relaterade artiklar

Schneider Electric
Assign a menu in the Left Menu options.