• måndag , 24 februari 2020
ANNONS
Nu har Gotland ett av världens smartaste elnät

Nu har Gotland ett av världens smartaste elnät

annons
ANNONS

Den 7 mars presenterades resultaten av det fyraåriga projektet Smart Grid Gotland på KTH – ett av världens främsta forskningsprojekt inom smarta elnät. Som partner i projektet har Schneider Electric bidragit med expertis och produkter för smarta, digitala elnät.

Projektet på Gotland har visat hur man kan modernisera ett befintligt elnät på landsbygden så att det går att ansluta större mängder förnybar energi från till exempel vindkraft, med samma eller bättre elkvalitet. Projektet har även möjliggjort för slutkunderna att övervaka sin energianvändning i realtid dygnet runt och anpassa den efter elpriset. De kan till exempel se till att varmvattenberedaren slås på automatiskt när det finns god tillgång till billig förnybar el och slås av när elpriset stiger.

System för smarta elmätare från Schneider Electric

Schneider Electric’s AMM-system (Advanced Meter Management) Titanium har varit en viktig komponent för att utveckla nya funktioner för bättre övervakning och elkvalitet i lågspänningsnätet på Gotland. Schneider Electric har även levererat de smarta elmätare, som under Smart Grid Gotland-projeket har installerats hos cirka 1 200 gotländska hushåll. De mäter elförbrukningen och skickar kontinuerligt data om elkvaliteten till Titanium och till nätägaren.

– Tack vare de smarta mätarna kan vi på ett kostnadseffektivt sätt bygga system för realtidsövervakning av lågspänningsnätet med bättre och snabbare felanalys, som resulterar i kortare avbrott och bättre service till kunderna. Nätägaren spar med den nya teknologin stora kostnader på kortare felsökning i fält och lägre avbrottersättningar till kund. På de flesta håll i Sverige utnyttjas ännu inte de smarta mätarnas och AMM-systemens fulla potential, säger Rolf Österberg, projektledare på på affärsområdet Energy Business på Schneider Electric.

Stora utmaningar och möjligheter i lågspänningsnätet

Schneider Electric har, tillsammans med de andra parterna i projektet, särskilt fokuserat på elkvalitetsfrågan i lågspänningsnätet.

– Lågspänningsnätet har till stora delar sett ut på samma sätt i Sverige i nästan 100 år och står inför betydande utmaningar att å ena sidan hantera stora mängder förnybar el från solceller och vindkraft eller å andra sidan hantera kraftiga belastningar under korta perioder som till exempel vid laddning av elbilar. Samtidigt finns stora möjligheter till effektivisering, nya tjänster och säkrare elleveranser via digitalisering, energilagring och automatisering av nätet, säger Rolf Österberg och fortsätter:

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med de andra aktörerna i projektet ha tagit konkreta viktiga steg på vägen att digitalisera lågspänningsnätet. Tillsammans har vi utvecklat och testat många olika tekniska lösningar för att förbättra elkvaliteten. Till exempel har vi kunnat visa att det finns ekonomiskt genomförbara lösningar för förbättrad monitorering och drift av lågspänningsnätet, personlig avbrottsinformation och automatisk återställning av nätet vilket bidrar till kortare avbrottstider, högre elkvalitet och nöjda kunder.

Världsledande teknik

Med blicken fäst på EU-målen 20-20-20 har Sverige som mål att minst hälften av all energiproduktion ska utgöras av förnybar energi år 2020.

– Sveriges mål medför nya utmaningar och ställer nya krav på elnäten. Sverige är teknikledande inom smarta elnät där Smart Grid Gotland verkligen ligger i framkant. Projektet visar både på exportmöjligheter och på förslag till nya affärsmodeller, säger Thomas Träger, vd för Schneider Electric i Sverige.


För mer information, kontakta:
Rolf Österberg, projektledare på affärsområdet Energy Business på Schneider Electric: 0708-532782, rolf.osterberg@schneider-electric.com
Pia Rydback, presskontakt: 0761497180, pia.rydback@schneider-electric.com

Om Smart Grid Gotland
På Gotland har ett av världens smartaste elnät utvecklats av det lokala energibolaget Gotlands Energi i samarbete med Vattenfall, Schneider Electric, ABB, Svenska Kraftnät och KTH, med Energimyndigheten som medfinansiär. Projektet startade i september 2012 och kommer att avslutas under andra kvartalet 2017. Läs mer här: http://www.smartgridgotland.se/index.pab

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons
Schneider Electric