• tisdag , 21 augusti 2018
Koppla av med uppkopplade system

Koppla av med uppkopplade system

Utan uppkopplade produkter kan du inte påverka energianvändningen i din fastighet.

Uppkopplade produkter blir en allt större del av vår vardag – 50 miljarder enheter väntas vara uppkopplade år 2020. Detta är möjligt genom att produkterna har små inbyggda sensorer och datorer. Man brukar i detta sammanhang prata om Sakernas Internet (Internet of Things, IoT), som bidrar till ökad effektivisering och innovation. I fastighetsbranschen har det funnits sedan länge där man utnyttjat smarta och uppkopplade produkter inom fastighetsautomation.

I en byggnad kan det finnas tusentals intelligenta enheter som är informationskällor. Men många av dessa är idag inte uppkopplade och sammankopplade, vilket innebär att du går miste om möjligheten att använda denna information. Med uppkopplade produkter i ett fastighetsautomationssystem kan man påverka byggnadens energianvändning. Information samlas in från de uppkopplade produkterna som bearbetas i systemet. Systemet skickar sedan tillbaka styr- och reglerinformation till produkterna, vilket effektiviserar byggnadens energianvändning så att du kan minska dina energiutgifter och få en smartare fastighet. Dessutom optimerar systemet inomhusmiljön för byggnadens användare och skapar mervärden genom ökad funktionalitet.

– Om man inte har information kan man inte påverka. Uppkopplade produkter och system möjliggör insamlingen av information och på så sätt kan man påverka sin energianvändning i en fastighet, säger Marcus Wahrgren, Product Manager, Schneider Electric.

Du förtjänar frihet och flexibilitet

Som en global specialist inom energihantering och automation erbjuder Schneider Electric både uppkopplingsbara produkter, system och lösningar så att du kan dra nytta av fördelarna med IoT. Din fastighet blir smartare, mer resurseffektiv och hållbar.

Ett fastighetsautomationssystem som Schneider Electrics SmartStruxure Solution är en fullständigt integrerad lösning som använder öppna och standardiserade protokoll. Schneider Electrics egen hårdvara och mjukvara i kombination med programmering, installation och tjänster är framtagen för att göra byggnader smartare, mer effektiva och hållbara – så att du kan spara upp till 30 % på dina energikostnader. Detta i kombination med en stark integrationsplattform och en väldigt hög IT-säkerhet effektiviserar driften och gör att du kan sova gott om natten.

Läs mer om SmartStruxure Solution

Relaterade artiklar

Schneider Electric
Assign a menu in the Left Menu options.