• tisdag , 21 augusti 2018

Nytt system gör Norrtälje kommunhus smartare och ännu säkrare

Norrtälje kommun har valt att byta ut sin nuvarande passage- och larmsystem till en lösning från Schneider Electric. Kombinationslösningen Esmi Access (AX) kopplar samman systemen och möjliggör centralstyrning, vilket underlättar säkerheten, översikten och hanteringen av passerkort. Arbetet är i full gång och förväntas bli klart inom den närmsta månaden.

Schneider Electric är nu i full gång med att installera säkerhetsprodukten Esmi Access (AX) i Norrtälje kommunhus, systemet består av ett 50-tal kortläsare samt ett hundratal lampunkter.

AX är ett integrerat passagesystem och inbrottslarm som kan ha allt från endast en dörrmiljö till 3600 dörrmiljöer, vilket är en flexibel lösning som passar för kommunens behov att anpassa passagebrickor för olika byggnader och anställda.

Systemet styrs enkelt från ett överordnat program vid namn Esgraf. Till programmet kan man koppla upp flertal fastigheter för att styra och hjälpa till från distans. Systemet kan ha 255 stycken arbetsstationer, så kallade clientprogram, och obegränsat med kortanvändare.

– Anledningen till att jag för Norrtälje Kommuns räkning valde Esmi Access är bland annat att systemet är öppet på marknaden vilket gör att vi som kommun har möjlighet att byta larmfirma i framtiden utan att för den delen byta larm och passersystem. Systemet har redan visat sig fungera mycket bra och de behov av funktioner vi har uppfylls väl, säger Kenneth Strömberg, säkerhetschef på Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun har valt en lösning som möjliggör mobiltelefoner som passagebrickor via mobilens blåtandsfunktion. Dessa mobilförberedda iClass SE-läsare förenklar exempelvis en öppning av garageporten från bilen, genom att enbart ta fram appen och vicka på telefonen för att låsa upp.

– Systemet sammankopplar och förenklar att hålla en hög säkerthetsnivå genom flera funktioner. I Norrtälje kommuns fall har de valt att koppla samman hanteringen av passage- och säkerhetssytemet under ett överordnat program. Med rätt förutsättningar går det även att koppla samman brandsystem och ventilation för att optimera energieffektiviteten, säger Robert Nolerstedt säljare på Schneider Electric.

Fördelar med iClass SE

Innovativt – Tillåter säker passering med en mobil enhet genom användandet av standardiserade kommunikationsteknologier som fungerar med både iOS® och Android™ operativsystem.
Komfort – Förändrar det normala sättet att öppna dörrar, nu med “Twist and Go”-rörelse.
Dynamiskt – Stödjer både nya Mobil ID:n och befintliga kortteknologier för en enkel övergång till förbättrade säkra standarder.

För mer information, kontakta:
Robert Nolerstedt, Key account manager på Schneider Electric: 010-478 23 77, robert.nolerstedt@schneider-electric.com

Relaterade artiklar

Schneider Electric
Assign a menu in the Left Menu options.