• tisdag , 18 februari 2020
ANNONS
IoT förbättrar sjukvården – och sparar energi

IoT förbättrar sjukvården – och sparar energi

annons
ANNONS

Internet of Things (IoT) erbjuder nya möjligheter att säkerställa patientsäkerhet, effektivisera verksamheten och samtidigt minska sjukhusens kostnader och negativa miljöpåverkan.

Dagens sjukhus förbrukar stora mängder energi. Ett typiskt patientrum använder lika mycket energi som två genomsnittliga hushåll. Kostnaden hos det genomsnittliga sjukhuset i oplanerad energianvändning är cirka 8,5 miljoner kronor per dag. Genom satsningar på hållbara effektiviseringsinitiativ, oavsett om det är i nya eller gamla anläggningar, kan vi se märkbara resultat. Men det finns utmaningar.

I sin innovationsstrategi lyfter Sveriges regering vikten av sjukvårdens hållbarhet i tre av sex listade sociala utmaningar. Till detta tillkommer utmaningarna med Sveriges åldrande befolkning. Antalet människor över 60 år, de som oftast söker vård, kommer att fördubblas till 2050. ”Kraftig effektivisering av vården är nödvändig för att kunna ge alla vård för samma peng. Även patientupplevelsen och väntetiderna behöver förbättras”, säger Irina Lindquist, Healthcare Segment Manager Schneider Electric.

”Historiskt sett har Sverige implementerat mer traditionella strategier för att effektivisera vården och det är ingen tvekan om att vi behöver tänka nytt för att lyckas med våra höga ambitioner. Det finns ett antal initiativ för att komma tillrätta med utmaningarna och en vilja inom sjukvårdssektorn att lära från andra sektorer, till exempel flygindustrin. Men det räcker inte,” menar Irina.

För att exempelvis nå målet om en energiförbrukning på 137 kilowattimmar per kvadratmeter till år 2030, från 300 kilowattimmar 2015, behövs mer radikala åtgärder. Statistiker och branschexperter trycker på betydelsen av samarbete på bredare nivåer. Det är också tydligt att en optimering av sjukvårdsverksamheten kräver goda möjligheter att koppla ihop människor och processer genom teknisk innovation och IoT.

”Med en ny nivå av dataanalys, datavisualisering och digital sjukvårdsinfrastruktur kan vi markant förbättra sjukvårdens hållbarhet. Vi kan ge patienterna bättre sjukvård och samtidigt minska sjukvårdens negativa miljöpåverkan,” säger Irina.

Spara en tredjedel av energikostnaderna

Så mycket som en tredjedel av sjukhusens energikostnader skulle kunna sparas.
”Genom satsningar på hållbara och lönsamma energiåtgärder, oavsett om det är i nya eller gamla anläggningar, kan vi se märkbara resultat. Stora summor som kan sparas på energin kan återinvesteras i exempelvis mer personal,” säger Irina.

IoT förbättrar patientvården och sänker kostnader

Med IoT kan patientvård och övergripande verksamhet förbättras. Lösningar i form av olika mobilapplikationer låter patienter ta större kontroll över sin sjukhusvistelse och möjliggör till exempel för patienter att själva kunna reglera belysning, rumstemperatur och jalusier i patientrummet. Detta frigör mer tid åt personal att ägna sig åt medicinska åtaganden som förbättrar patientvården. Effekten blir att patienter tillfrisknar snabbare.

En annan högt prioriterad angelägenhet rör patientsäkerheten. Medicinsk utrustning kräver konstant och pålitlig tillgång till el. Det kan i vissa fall innebära skillnaden mellan liv och död. IoT-baserade lösningar inom elförsörjning som strömpaneler, energimätare, övervakning via mjukvara samt andra energibesparande IoT-lösningar garanterar avbrottsfri el till kritisk utrustning och områden. Dessutom upptäcks potentiella problem innan ett avbrott i elförsörjningen inträffar. På så sätt undviker man att verksamheten blir stillastående, vilket annars hade kunnat vara riskfyllt och kostsamt.

IoT gör kostnadsbesparing möjlig genom att göra fastigheten, tillgångarna och energihantering enklare. Tänk dig ett sjukhus som ger bättre vård, förbättrad resursförbrukning, minskad energiförbrukning, har högre ”upptid” på operationssalarna och har tillgång till information som ger försprång. Dessa är fördelarna med IoT.

Läs mer om hur IoT möjliggör bättre patientvård och effektiviserar verksamheten.

 

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons
Schneider Electric