• tisdag , 21 augusti 2018
Interxion och Schneider Electric i partnerskap för framtidens datacenter

Interxion och Schneider Electric i partnerskap för framtidens datacenter

Schneider Electric och Interxion inleder ett långsiktigt partnerskap som sätter ramarna för datacenters infrastruktur och framtidens hybrida molnlösningar. Samarbetet syftar till att säkerställa snabb skalning och driftsättning av nya lösningar för kunderna.

Internet of Things och Big Data har ökat företags dataanvändning kraftigt. I en tid där vi är konstant uppkopplade ökar behovet av flera applikationer, större datakapacitet och större lagringsutrymme och åtgång av data, var och när som helst.

– Företag behöver allt mer utrymme för att lagra de växande datamängderna och allt fler väljer en kombination av offentliga och privata molnlösningar. Det innebär att en del data och program flyttas till molnet, hos en eller flera molnleverantörer, medan andra, ofta mer kritiska data och system, finns på företagens egna servrar, säger Peder Bank, Managing Director för Interxion Norden.

Utvecklingen betyder att behovet ökar av direkta, säkra förbindelser till erkända molntjänster och åtkomst till flexibel infrastruktur där varje företag kan styra sin hybrid-set-up.

Flexibilitet och skalbarhet är avgörande

Interxion är leverantör av molnlösningar och datacenter. Bolaget har 43 datacenter i 11 länder. För Peder Bank råder det inga tvivel om att större flexibilitet och skalbarhet i infrastrukturen är en avgörande faktor i kampen om framtidens kunder. Därför arbetar Interxion nära Schneider Electric för att optimera och framtidssäkra sina datacenter.

– Våra kunder ska direkt kunna anslutas till snabbare tjänster och måste kunna skala sina egna set-ups snabbare. Därför måste vi kunna skala upp vår infrastruktur snabbare. Det är helt enkelt inte bra nog att det tar tre månader från att en kund vänder sig till oss till att vi kan leverera varan, säger Peder Bank.

Värdeskapande för bägge parter

Partnerskapet fokuserar särskilt på att designa och utrusta Interxions befintliga och framtida datacenter så att infrastrukturen möter de krav som colocation-leverantörer står inför.

– Det här är ett skolexempel på hur partnerskap kan skapa större affärsnytta. Vårt samarbete ska säkerställa att Interxion alltid är i framkant av utvecklingen. Interxion är en av de marknadsledande aktörerna i såväl Norden som Europa och när de utmanar oss blir vi starkare och bättre rustade att behålla vår egen ledande position, säger Charlie Timmermann, Vice President för IT Division på Schneider Electric i Norden och Baltikum.

– Vi känner varandra väl och har, så att säga, vuxit upp tillsammans. Det gör att vi kan sätta konkreta mål för att hitta lösningar tillsammans med Schneider Electric. På så vis utvecklas vi hela tiden tillsammans genom innovation, säger Peder Bank.

Schneider Electrics leveranser omfattar i stort sett alla aspekter av infrastruktur till Interxions datacenter i hela Europa, till exempel elektrisk distribution, skyddsutrustning, UPS, kylning, skåp och rack, mjukvara till övervakning och optimering, service och underhåll av utrustning samt strategiskt inköp av ström.

För mer information, kontakta:
Charlie Timmermann, Vice President för IT Division på Schneider Electric,
+46 (0)70 386 30 17, charlie.timmermann@schneider-electric.com

Relaterade artiklar

Schneider Electric
Assign a menu in the Left Menu options.