• tisdag , 25 juni 2024


Mikael Hemnell Schneider Electric

Få vet vad de får göra med el i sitt hem – bästa tipsen från elsäkerhetsexperten på Schneider Electric

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Bristfälliga elanläggningar och elektriska produkter orsakar varje år allvarliga olyckor och bränder. Med allt fler elektriska produkter i hemmet blir prestandan och säkerheten på bostadens elanläggning viktigare än någonsin. Men många bostadsägare har bristfälliga kunskaper om elsäkerhet och att elanläggningen i hemmet faktiskt är deras ansvar. Mikael Hemnell, elsäkerhetsexpert på Schneider Electric, ger sina viktigaste tips för ett elsäkert hem.

Varje år rycker Räddningstjänsten ut till cirka 1800 elrelaterade bränder, uppskattningsvis minst 8 personer omkommer i bekräftade elbränder och 800 personer uppsöker en akutmottagning efter elolyckor i bostaden. Det visar rapporten Elsäkerhet i bostäder, som Elsäkerhetsverket tog fram 2019. Orsakerna till elbränder i fasta installationer beror ofta på ålder, utförande och belastning. Äldre hus drabbas i högre utsträckning än nyare.

– Om du har ett hus från 1920 kan hela eller delar av elinstallationerna också vara från den tiden. Även om det gjordes rätt med den tidens mått är det viktigt att se över enligt dagens kapacitets- och säkerhetskrav. I gamla hus är det också stor risk att någon ägare under årens lopp har gjort något obehörigt installationsarbete med exempelvis eluttag eller strömbrytare, säger Mikael Hemnell, elsäkerhetsexpert på Schneider Electric.

Ökad elektrifiering ställer högre krav

Elfrågor i hemmet blir allt viktigare med den elektrifiering som sker. Elanläggningen i hemmet ska på ett säkert sätt klara allt från elbilar och solceller till laddbara häcksaxar och mobiler. Elsäkerhetslagen är tydlig – anläggningsinnehavaren är ansvarig för att elinstallationerna är gjorda på ett korrekt sätt, men få bostadsinnehavare känner till rådande lagar och regler.

För att råda bot på detta och höja kunskapen har Elsäkerhetsverket tillsammans med Schneider Electric och andra aktörer i branschen startat satsningen ”Koppla säkert”. Med informationssidan kopplasäkert.se, kampanjer och information i butiker som säljer elinstallationsprodukter, ska privatpersoner bli bättre informerade om vilket ansvar de har när det gäller elen i sina hem.

Mikael Hemnell är med i projektgruppen för Koppla säkert:

– Enligt en undersökning bland bostadsägare har minst vart tredje hushåll en obehörig installation hemma. Men många vet inte vad tidigare ägare har gjort och proffsen tror att det snarare rör sig om 75 procent. Det är alldeles för få som vet vilket ansvar de har och att de riskerar att inte få ut på försäkringen om det händer något med en felaktigt utförd installation.

Elsäkerhetsexpertens bästa tips

Sju grundläggande tips från Mikael Hemnell om hur du gör ditt hem elsäkert:

  1. Gör en okulärbesiktning! Se över de elinstallationer du har. Sitter eluttagen fast i väggen och i taket ordentligt? Ser sladdarna friska ut eller hänger de konstigt? Är isoleringen intakt runt kablarna? Inget har vittrat bort eller gått sönder, exempelvis i takuttagen? Det kan vara jättefarligt.
  2. Passa på att samla ihop flera grejer som en behörig elektriker kan fixa på en gång. På så sätt blir det oftast billigare per jobb eftersom det alltid blir en startkostnad. Men vänta inte för länge. Och när du ändå har elektrikern där, be om en översyn av elcentralen och övriga elinstallationer i ditt hem. Ibland ser det bra ut men när man öppnar dosan är det rena rama katastrofen.
  3. Jordfelsbrytare borde vara ett måste, saknas det borde det vara prioritet ett. Det är ett enormt viktigt skydd som alarmerande nog bara finns i 40 procent av svenska bostäder.
  4. Installera också gärna så kallade ljusbågsdetektorer, som känner av om det är dålig isolering och ser om det är glapp eller gnistor någonstans.
  5. Uppgradera till jordade uttag. Det innebär ofta att man måste komplettera med ytterligare en ledare, den så kallade skyddsjordsledaren. Det ökar säkerheten markant. Du behöver inte beställa allt på en gång om du inte vill, ta ett rum i taget.
  6. Använd alltid auktoriserade elfirmor. På kopplasäkert.se hittar du en länk där du kan kontrollera att firman är godkänd av Elsäkerhetsverket. På det sättet kan vi minimera ful-elen och rädda både liv och egendom.
  7. När man har beslutat sig för att uppgradera sin elinstallation säkerhetsmässigt, så kan man också passa på att uppgradera funktion och design. Det finns till exempel kopplingsur (timer i kombination med eluttag) som är bra vid laddning av telefoner och verktyg och spar energi. Det finns apparater för ljusstyrning som du kan styra från telefonen. Design är ingen säkerhetsfråga direkt, men varför inte låta lysknappen vara snygg också, när du ändå gör ett ryck med elen där hemma.

– Schneider Electric har säkerhet som främsta prioritering och vi gör allt för att minimera den elektriska faran, så att elchock och brand minimeras. Men en produkt är aldrig säkrare än hur den är installerad och därför är den här informationen så viktig att nå ut med, säger Mikael Hemnell.

Läs mer:

Slutrapport Elsäkerhet i bostäder, Elsäkerhetsverket 2019

Koppla säkert

För mer information

Mikael Hemnell, elsäkerhetsexpert på Schneider Electric,
070-282 67 63, mikael.hemnell@se.com

Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric,
070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Om Schneider Electric:
Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingar. www.se.com/se

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]
[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Schneider Electric