• lördag , 25 maj 2024


Energioptimering vid varierad beläggning – fem tips, och två lösningar, från Schneider Electric

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2020 07:00 CEST

Många fastighetsägare upplever kanske för första gången en låg, eller näst intill obefintlig beläggning när många byggnader gapar tomma. För att säkerställa en effektiv drift, veta vilka system som bör anpassas och hur dessa sedan ska återanpassas till normal beläggning presenterar nu Schneider Electric fem tips på hur man kan effektivisera byggnader med låg beläggning.

– Tyvärr är det inte ovanligt att ventilation, belysning och värme fortsätter att vara igång på samma sätt som tidigare trots en lägre beläggning. Åtgärder kan motiveras både utifrån ett klimat -och kostnadsperspektiv, men även utifrån upplevelsen för de fåtal individer som trots allt vistas i byggnaden, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric.

Fem tips från Schneider Electric för ökad effektivitet i tomma byggnader:

  1. Kartlägg omfattningen: ringa in byggnadens huvudsakliga system för värme, ventilation och luftkonditionering som har störst påverkan på energianvändning och inomhusklimatet.
  2. Håll koll på din systemarkitektur: Ta reda på vilka system och funktioner som är anslutna till ditt fastighetsautomationssystem (BMS) och vilka delar som är fristående och därmed kräver manuell hantering. Genom att förstå hur arkitekturen är utformad kan fastighetsägare göra stora och effektiva justeringar av byggnadens inomhusmiljö.
  3. Dokumentera ändringar: Se till att dokumentera de ursprungliga inställningarna innan du gör några ändringar så att det är enkelt att justera tillbaka vid behov.
  4. Tillgodose behoven hos personal som är på plats: Personal som arbetar på plats ska förstås fortfarande ha ett behagligt inomhusklimat, men de kommer kanske inte använda eventuella konferensrum och ytor som finns i byggnaden. Även belysningen bör justeras efter de rum och ytor som faktiskt används.
  5. Håll luftfuktigheten i schack: Glöm ej bort den relativa luftfuktigheten vid förändring av inomhustemperaturen. Den relativa fuktigheten bör hållas under 65 procent för att motverka uppkomsten av mögel.

Dessa är fem grundläggande tips för att driva effektivitet i byggnader vid låg beläggning. Eftersom varje byggnad är unik ser besparingsmöjligheterna olika ut.

– För att bättre hantera stora skillnader i beläggning av lokalerna är vår rekommendation att se över sina system och verktyg för fastighetsautomation, drift och underhåll. Vikten bör ligga på att eftersträva system som bygger på standardlösningar och som är öppna, säkra, skalbara och framtidssäkra. Ett exempel på detta är IoT-plattformen EcoStruxure™ Building Operation från Schneider Electric som möjliggör automatiserad styrning och förenklad anpassning och hantering av inomhusklimatet efter beläggning, säger Linnea.

– En stor del av det arbetet i byggnader handlar dessutom om service relaterad till drift och underhåll. Även här finns digitala verktyg för att upprätthålla en god nivå på service utifrån parametrar som energi, komfort och ekonomi. Building Advisor är en molnbaserad servicetjänst och analysverktyg för fastighetsservice från Schneider Electric. Verktyget analyserar samtliga system var femte minut och redovisar ett faktabaserat underlag om byggnaden. Eftersom byggnaden analyseras var femte minut kan tjänsten snabbt upptäcka om de förändrade förutsättningarna och driftlägena inte fungerar på ett optimalt sätt och föreslå åtgärder. Många av åtgärderna – nära 80 procent – kan dessutom avhjälpas på distans genom de uppkopplade systemen, vilket är önskvärt inte minst under dessa speciella omständigheter, berättar Malin Andersson, produktchef på Schneider Electric.

Läs mer om EcoStruxure Building Operation här: www.se.com/se/ebo

Läs mer om Building Advisor här: https://www.se.com/se/sv/work/services/field-services/building-management-system/optimize/

 

Om Schneider Electric:
Vi på Schneider Electric ser tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla. Vi erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation, och skapar genom detta möjligheter för ökad effektivisering och större hållbarhet. Vi kombinerar världsledande energiteknologi, realtidsautomation, mjukvaror och tjänster i integrerade lösningar för hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Vår vision är att göra verklighet av de oändliga möjligheterna som finns i ett öppet, globalt och innovativt samhälle och som ligger i linje med vårt syfte och inkluderande värderingar. www.se.com/se.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]
[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Schneider Electric