• lördag , 13 juli 2024


ROCKWOOL grävde guld i Växjö

ROCKWOOL grävde guld i Växjö

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Målsättningen var att uppnå Miljöbyggnad Silver. Det blev bättre än så. I slutet av 2015 fick Pär Lagerkvists skola i Växjö betyget Guld. Isoleringssystemen på skolan är ROCKWOOL REDAir FLEX och REDAir LINK.

– Ett miljöhus ska vara energisnålt och med så få köldbryggor som möjligt, säger Karin Arvidsson, som var konstruktör på BSV arkitekter & ingenjörer i Värnamo under projekteringen.

Produkterna från ROCKWOOL ingick i den lista av material som fick användas till bygget av Pär Lagerkvists skola. Utgångspunkten var att använda dels stenull, dels heltäckande fasadisolering. Allt för att miljöcertifieringen skulle gå igenom. I december 2015 blev skolan den första byggnaden någonsin med betyget Miljöbyggnad Guld hos det kommunala bostadsbolaget Vöfab.

– Vi ville ha stenull eftersom det är ett brandsäkert material. Vad gäller heltäckande isolering såg vi att FLEX var ett bra system där det gick att isolera med tjocka skivor. När isoleringsskiktet är tjockt är det enkelt att montera fönstren i LINK och det var därför som vi valde det, säger Karin Arvidsson, numera fastighetsingenjör i Gislaveds Pastorat.

Inför projekteringen av Pär Lagerkvists skola besökte Karin Arvidsson det så kallade Munspelet i Lund där både REDAir LINK och REDAir FLEX är monterat. Det som framför allt imponerade på henne är hur smidigt det är att fästa systemets isoleringsskivor i massivträskivorna. Peter Fogelberg, arbetsledare på Peab, håller med. Han berättar att med den tjocka skivan på 250 millimeter räcker det med ett lager isolering före LVL läkten och fasaden,från vanlig träfasad till limträpanel och fibercementskivor.

– REDAir FLEX är jättesmidigt och enkelt, bara att skruva fast eftersom det inte behövs några reglar. När vi dessutom kört med LINK runt fönstren har det tagit bort en mängd köldbryggor, säger han.

Pär Lagerkvists skola ser ut som flera olika byggnader, men är i själva verket en enda sammanhängande byggnad. Här ska en förskola med tio avdelningar, en grundskola samt en sporthall rymmas i de 14 400 kvadratmeterna. Stommarna i förskoledelen och sporthallen är i trä, båda helt klädda med RedAir FLEX. Eftersom skolan delas upp i mindre enheter får byggnaden som helhet olika karaktär vad gäller fönsterställning, material och taklutning.

– Det är ett speciellt bygge på så sätt att hela skolan sitter ihop med olika fasadlösningar. Vi brukar skoja om att vi har byggt 17 hus som vi sedan sätter samman. Det är olika fasadlösningar och taket är inte på samma nivå. Det tandar och lutar och har olika speciallösningar, säger Peter Fogelberg och fortsätter:
– Vi sätter REDAir FLEX på betongväggar, massivträväggar och även på utfackningsväggar. Så vi använder det till många olika lösningar.

REDAir LINK sitter runt samtliga fönster och fördelen med systemet, berättar Peter Fogelberg, är att det inte blir några köldbryggor och att u-medelvärdet på hela byggnaden blir bättre.

– När det gäller designlösningar går det att flytta fönstren längre ut och göra djupare gluggar, utan att få köldbryggor. Förr i tiden satte man dem långt in för att skydda träkarmarna, men nu när de är gjorda av aluminium behövs inte det, säger han.

FAKTA: Pär Lagerkvists skola

Miljöbyggnad Guld är en certifiering enligt Sweden Green Building Council. Certifieringen finns i nivåerna guld, silver och brons. På samtliga nivåer ställs krav på bland annat energianvändning, ljudmiljö och utfasning av farliga ämnen.

Målet med skolan är att skapa en så optimal studiemiljö som möjligt. Det innebär bland annat att lokalerna är speciellt ljudanpassade. Och eftersom det handlar om en skola är säkerheten högt prioriterad med effektiva brandlarm och sprinklersystem.

Bygget påbörjades i april 2015, men första spadtaget togs redan den 20 mars, och skolan beräknas stå klar till höstterminens start 2017. Förskolan blir klar i december 2016.

FAKTA: ROCKWOOL REDAir FLEX

Vad är REDAir FLEX?
REDAir FLEX är ett enkelt och effektivt fasadisoleringssystem som uppfyller kraven på morgondagens fasadlösningar.

Hur fungerar REDAir FLEX?
REDAir FLEX är ”självbärande” och ska inte förankras eller kombineras med beslag då fasadbeklädnadens vikt tas upp via en kombination av isoleringens tryckstyrka och skruvens infästning i väggen.

Hur används REDAir FLEX?
REDAir FLEX kan användas till de flesta typer av nybyggnationer och renoveringar. Systemet används vid väggkonstruktioner av trä, betong och lättbetong.

SMART OCH SNABBT MONTAGE
MINIMALT MED KÖLDBRYGGOR
PASSAR DE FLESTA TYPER AV HUS
OPTIMAL BRANDSÄKERHET
LJUDISOLERANDE
ENERGIBESPARANDE

FAKTA: ROCKWOOL REDAir LINK

Vad är REDAir LINK?
REDAir LINK är en isolering som består av oorganisk stenull, komprimerad till en hård skiva. Den används främst som ett energieffektivt sätt att montera fönster eller dörrar, tillsammans med utvändig isolering.

Hur fungerar REDAir LINK?
REDAir LINK är en system som består av hård komprimerad stenull som kompletterats med beslag för ihopsättning och montering. Tillsammans gör komponenterna det möjligt att montera fönster där det normalt bara finns mjuk isolering att förankra dem i. Alternativt hade det behövts träkonstruktioner med köldbryggor som följd.

Hur används REDAir LINK?
REDAir LINK kan användas vid nybyggnation och vid renovering. REDAir LINK kan användas oavsett om stommen består av trä, betong, tegel eller lättbetong.

OORGANISK OCH DIMENSIONSSTABIL
OPÅVERKAD AV FUKT OCH TEMPERATURSVÄNGNINGAR
ENKEL OCH SNABB MONTERING
MINIMALA KÖLDBRYGGOR
PASSAR DE FLESTA BYGGNADSTYPER

För ytterligare information, kontakta:
Nilüfer Sahin, Nordic Communications Manager, ROCKWOOL Scandinavia
Mobil: (+45) 26 82 22 97
E-post: nilufer.sahin@rockwool.com

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]
[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Rockwool