• tisdag , 21 augusti 2018
Kvalitet och engagemang lönar sig

Kvalitet och engagemang lönar sig

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det är ett kvitto på att vi klarar lagarna på miljöområdet och att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågorna. Men vi nöjer oss inte med det.

Vi har satt upp tuffa mål för att minska vår miljöpåverkan och arbetar konkret med miljöfrågorna varje dag; när vi bygger nya bostäder och i vår fastighetsförvaltning. Det är naturligt för oss eftersom bygg- och fastighetssektorn svarar för 35 procent av energianvändningen.

Vårt miljöarbete är en långsiktig investering, precis som allt annat vi gör. Vi är ett kooperativt företag som gör affärer med sikte på framtiden. Vi har alltså inte lika bråttom att få avkastning på investeringarna som många andra företag.

Dessutom är vi övertygade om att kvalitet och engagemang lönar sig i längden.

Läs mer om Riksbyggens miljöarbete på:
www.riksbyggen.se/Om-Riksbyggen/Miljo

riksbyggen
Assign a menu in the Left Menu options.