• onsdag , 17 augusti 2022


Nu finns en golvvärmekabel anpassad för lågenergihus: T2Green

Nu finns en golvvärmekabel anpassad för lågenergihus: T2Green

ANNONS

Annons

T2Green är en ny golvvärmekabel från Pentair, som gör det lättare att möta kraven i Boverkets byggregler BBR, avsnitt 9.

Detta tack vare en begränsning av den installerade eleffekten, cirka 5 W/m. Den låga effekten gör dessutom att man upprätthåller en jämn värme på golvytan utan risk för randvärme, även vid så pass låga effekter som 30-50 W/kvm.

Boverkets skärpta byggregler är en konsekvens av EUs byggdirektiv ”2010/31/EU – Energy performance of buildings” och bedöms vara den sista på vägen mot så kallade ”nära nollenergihus”, där lågenergihus ska vara standard senast år 2019 för nyproducerade offentliga lokaler och senast år 2021 för samtliga nya byggnader och större renoveringar.

T2Green är till för att användas i alla lågenergihus, passivhus och välisolerade byggnader.

Med T2Green blir det möjligt att både få varma golv och därmed hög boendekomfort och leva upp till hårdare byggkrav.

Relaterade artiklar

Pentair