• onsdag , 17 augusti 2022


Kostnadsfri utbildning i värmekabelsystem för tak för elinstallatörer

Kostnadsfri utbildning i värmekabelsystem för tak för elinstallatörer

ANNONS

Annons

Nu erbjuds Certified PRO‐utbildning även för installationer av värmekablar i hängrännor och stuprör. Liksom Certified PRO för golvvärme är denna nya utbildning kostnadsfri och ger certifierade installatörer både värdefull och konkurrenskraftig kunskap samt utökade garantier på Pentairs produkter.

Värmekablar i hängrännor och stuprör efterfrågas allt mer. Lagstiftning, som ställer höga krav på fastighetsägare vad gäller isröjning och säkerhet, är en orsak. Men framför allt beror det på att det lönar sig att investera i ett elektriskt värmekabelsystem, jämfört med årliga driftkostnader för takskottning, liftar, materialslitage med mera.

Hjälper till i planeringen

Att installera värmekablar på tak är en relativt okomplicerad process. Men med rätt kunskap och råd kan arbetet effektiviseras och onödiga nybörjarfel kan undvikas.
‐ Nyckeln för en framgångsrik installation är att planera arbetet ordentligt. Så att man inte står där i slutet av jobbet och saknar något. Extra arbetstid och kanske kostnad för hyra av lift en extra dag vill man ju slippa. Där kommer Certified PRO in i bilden, säger Jonathan Eriksson, Certified PRO‐utbildad elinstallatör på Elektroline i Onsala utanför Kungsbacka.

Sparar tid

En Certified PRO‐utbildning tar en halv dag och omfattar både teori och praktik, exempelvis dimensionering, design och produktval, montering och installation samt mätning, testning och dokumentation.

För Jonathan Eriksson ledde utbildningen bland annat att till att han nu sparar tid på att slippa leta lösningar på knepiga situationer som kan dyka upp.
‐ Jag lärde mig mycket genom att se hur olika typer av takinstallationer kan göras. Och vilken version av
kabel som funkar bäst för kundernas olika behov samt beräkna vilka kabellängder jag ska ta med.

Trygghet både för kund och installatör

Certified PRO för golvvärme är ett välkänt koncept för elinstallatörer sedan flera år, i Pentairs regi. Över 2500 elektriker är Certified PRO‐certifierade för golvvärme i Sverige idag. En viktig del i framgången för konceptet är den utökade produktgarantin som alla Certified PRO‐elektriker kan erbjuda sina slutkunder. Garantin är en trygghet för både installatören och slutkunden.

Att trygghet är viktigt för
kunden är något Jonathan Eriksson framhåller.
‐ Kunderna är noggranna med intyg och garantier, och det är bra. Som Certified PRO‐installatör kan jag
visa att jag kan mina grejer och det skapar förtroende, säger Jonathan.

 

Jonathan Erikssons råd till…
…andra elinstallatörer:

  • Hjälp kunden räkna! Jämför en värmekabelinvestering med årliga driftkostnader för snö‐ och
    isröjning av taket. Värmekabelsystemet brukar ha en livslängd på minst 20 år – vad blir
    driftkostnaderna under 20 år?
  • Lär känna kunden, var noggrann med att ta reda på hens behov av värmekablar för att kunna
    erbjuda bästa lösning.

…fastighetsägare:

  • Räkna – se punkt ovan.
  • Om du beslutar att installera takvärme ‐ investera i bra grejer.

 

Fotnot:
Endast behöriga elinstallatörer kan certifieras för Certified PRO

Relaterade artiklar

Pentair