• tisdag , 25 juni 2024


Konverterad smältprocess minskar utsläppen med 80%

Konverterad smältprocess minskar utsläppen med 80%

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Parocs tillverkningsanläggning i Hällekis står inför en omfattande ombyggnation. Genom att konvertera smältprocessen från kokseldade kupolugnar till en ugn med elektrisk smältning beräknas anläggningens scope 1- och 2* utsläpp minska med ca 80%. Owens Corning, ägare av Paroc AB, satsar för en hållbar framtid och investerar i utfasningen av fossila bränslen.

Owens Corning tillkännagav i slutet av april en investering i konverteringen av Paroc AB:s tillverkningsanläggning för isolering i Hällekis i Sverige. Investeringen innebär att anläggningen kommer att övergå från kokseldade kupolugnar till elektrisk smältning, vilket markerar ytterligare ett steg mot företagets mål att minska utsläppen av växthusgaser. När anläggningen i sydvästra Sverige har konverterats kommer den även att förse kunder i Danmark och Norge med isolering med lågt koldioxidavtryck.

Investeringen beräknas resultera i en 80-procentig minskning av anläggningens scope 1- och 2*-utsläpp, vilket möjliggör en betydande minskning av mängden inbäddad koldioxid i de produkter som produceras på anläggningen. Investeringen är i linje med Owens Cornings klimatmål enligt science based targets, att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 50 % till 2030 jämfört med 2018 års baslinje.

“Projektet kommer att bidra till att säkerställa att vi fortsatt uppfyller våra kunders förväntningar på den europeiska marknaden och stärker vår profil i Norden, vilket visar vårt engagemang för dessa viktiga marknader där vi är verksamma”, säger Jari Airola, Vice President Owens Corning Europe & Managing Director Europe Insulation.

Projektplanen är schemalagd för en uppstart av den elektriska smältugnen i början av 2027. Hällekisanläggningen etablerades 1978 och kommer fira 50 år av verksamhet 2028. Idag sysselsätter anläggningen 250 personer och tillverkar stenullsisolering för användning inom såväl byggisolering som tekniska installationer.

*Scope 1 inkluderar de direkta utsläppen från vår egen tillverkning.

*Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp från produktion av inköpt energi.

 

Projektet för konverteringen av isoleringsfabriken i Hällekis får stöd från Industriklivet, Energimyndighetens program för att stödja den svenska industrins omställning till fossilfrihet

Klicka här för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

 

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB