• tisdag , 16 april 2024


Unikt brandtest av skifferfasad

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Ett unikt brandtestet av naturstensfasad enligt SPFire105 har genomförts hos RISE. Beställare av testet var företaget Nordskiffer, som är leverantör av fasadsystem för takskifferplattor.

– Vi får många frågor om våra skiffersorter och fasadsystemet både från arkitekter och beställare, berättar Henrik Morell på Nordskiffer. Det handlar ju om att människor ska kunna känna sig trygga, en självklarhet även för oss som leverantör. Alla delar i fasadsystemet och skifferplattorna är obrännbara men att få på papper hur alla delar samverkar vid en brand kan vi bara få reda på vid ett större test.

Företagets fasadsystem med takskiffer har tidigare genomgått ett brandtest i mindre skala.

– När JM projekterade Fyrtornet på Lidingö genomfördes ett första brandtest på takskifferfasad, nu har vi alltså gjort ytterligare ett test och då valde vi att köra SPFire105. Det är ett tufft test och många av våra beställare frågar specifikt efter det, berättar Henrik.

Väggen som provades var 4×6 meter och utgjordes av takskifferplattor monterade med krok i NVFL som är en ventilerad fasadläkt av stålplåt. Fasadsystemet heter NordClad och är framtaget för att klara nordiskt klimat och en livslängd på minst 50 år. I det första testet användes den skiffersort som var aktuell för Fyrtornet, men i detta testades tio olika skiffersorter.

– Vi tar den här typen av tester på största allvar, säger Henrik. Vi har även gjort ett test för vindlaster så att vi har koll på att fasadsystemet med takskiffer klarar hårda vindar vid kusten. Båda testerna har genomförts hos RISE och det känns tryggt att ha deras kunskap och erfarenhet med sig, avslutar han.

Sammanfattningsvis blev fasadsystemet med takskifferplattor godkänt. De uppmätta temperaturerna och värmeflödena låg med god marginal under de uppställda kravnivåerna. Nedfallet från testet utgjordes av enstaka flagor av förkolnat skiffer, inga övriga delar av fasadsystemet påverkades.

Fyrtornet på Lidingö, Stockholm,
Bild: Nordskiffer AB, Illustration: Wingårdhs Arkitekter

Sammanställning av resultat*:

  • Temperaturen under takfoten överskred ej kravnivån (500 °C under en samman- hängande tidsperiod längre än 2 minuter eller 450 °C under en sammanhängande tidsperiod längre än 10 minuter) under provningen. Maximal uppmätt temperatur under takfoten uppmättes till 251 °C (termoelement C1) efter 15,2 minuter.
  • Värmeflödet in mot provföremålet i centrum av fönstret i våningen ovanför brandrummet översteg inte 80 kW/m2 under provningen. Maximal uppmätt värmeflöde uppmättes till 38 kW/m2.
  • Nedfallet bestod av enstaka flagor av förkolnat skiffer. Flagorna hade en maximal enskild storlek på ca 5 x 5 cm och brann inte på golvet framför provföremålet. Den totala vikten är uppskattad till mindre än 5 kg totalt.
  • Brandspridningen på provföremålets yta samt i provföremålet var begränsad och spred sig inte ovanför nederkant av fönstret två våningar ovanför brandrummet.

* Rapport utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RISE, daterad 2020-08-05, beställare Nordskiffer AB

Relaterade länkar

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Nordskiffer