• torsdag , 30 maj 2024


Kan skiffer utklassa tegel?

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Det finns en allmän uppfattning om teglets förträfflighet. Och visst är det ett fantastiskt material på många sätt och vis. Lång hållbarhet över tid, i stort sett underhållsfritt, det motstår brand och det står emot vädrets makter. Precis som skiffer! Men det finns aspekter där tegel inte är så bra, aspekter där skiffer utklassar tegel med råge. Miljöaspekten är en, den ekonomiska aspekten är en annan och montaget är en tredje.

BoKlok takskiffer Nordskiffer på fasad

Tegeltraditionen är stark i Sverige och har varit det länge. Under byggandet av miljonprogramsområdena användes tegel och betong i mycket hög utsträckning. När det nu är dags för fasadrenovering i områdena så är skiffer aktuellt att använda på flera orter. Antingen används det som ett komplement till teglet, som på Möllebacken i Karlshamn, eller så täcks de befintliga tegelfasaderna över med NordClad ventilerat fasadsystem med takskifferplattor.

Fyrtornet Lidingö Otta Rost i fasadsystemet NordClad

Det finns flera stora tegelleverantörer i Sverige och de flesta har tagit fram så kallade Environmental Product Declarations (EPD) för sina material. Ta en titt på dem och jämför materialen utifrån GWP, Global Warming Potential, så ser du skillnaden. Den stora skillnaden beror på att teglet bränns vid mycket höga temperaturer för att kunna användas. Ett tegel som inte bränns är porösare och klarar till exempel inte utomhusmiljöer där vi har naturliga frostcykler. För den obrända tegelsorten ser värdena så klart annorlunda ut, men går inte att jämföra med fasadmaterial.
Stenungsund Klaras Hus takskifferfasader

Stenungsund Klaras Hus takskifferfasader med Nordskiffer Castillo

Ekonomiska fördelar med takskifferfasad

Låt oss jämföra tegelfasaderna med takskifferfasaderna ur ett ekonomiskt perspektiv.

Inköp
När det kommer till inköp är kostnaden för ett komplett fasadsystem med skifferplattor betydligt mycket lägre.

Stillestånd pga väder
Eftersom montaget inte är väderberoende finns det inte någon risk att fasadarbetet står stilla pga vädrets makter. En takskifferfasad kan monteras oavsett årstid och väderlek.

Montage
En annan viktig kostnadspåverkare är att det är enkelt att montera en takskifferfasad, enhetstiderna är korta. Det krävs heller ingen specialistkompetens. På vår Youtube-kanal finns ett gäng filmer som visar hur du monterar. Där finns också exempel på bristfälligt montage, något som är enkelt att undvika.

Göteborg Nordskiffer takskiffer på Lärjeskolan

Göteborg Nordskiffer takskiffer på Lärjeskolan

 

 

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Nordskiffer