• måndag , 8 augusti 2022


Sänkte mängden köpt energi till nära hälften

Sänkte mängden köpt energi till nära hälften

ANNONS

Annons

Kommunala AB Ängelholmshem valde efter utvärdering Mitsubishi Electrics hetvattenvärmepump CAHV P500 för att reducera energikostnaderna för bostadsområdet KV: Papegojan i Ängelholm. Målet var att sänka mängden köpt energi, och det uppfylldes med en sänkning till nära hälften.

Det kommunalägda fastighetsbolaget Ängelholmshem bytte uppvärmningsform i en del av sina fastigheter från fjärrvärme till luft/vatten värmepumpar med fjärrvärme som spets och reserv. Huvudorsaken till bytet till värmepumpar var att Ängelholmshem hade ett mål om att minska mängden köpt energi. Kommunala AB Ängelholmshem valde efter utvärdering Mitsubishi Electrics hetvattenvärmepump CAHV P500 för att reducera energikostnaderna för bostadsområdet KV: Papegojan i Ängelholm. AB Ängelholmshem hade redan tidigare goda erfarenheter av denna värmepump. Totalt har de sedan tidigare 25 utomhusdelar i drift runt om i kommunen.

Installation
Totalt installerades 15 värmepumpar för att försörja drygt 40 flerbostadshus i centrala delarna av Ängelholm. Fyra av dessa går primärt för varmvattenproduktion. Energin från värmepumparna skulle distribueras med befintligt kulvertsystem och utredningen visade att 15st luft/vatten värmepumpar blir den bästa lösningen. Enligt uträkning vid tiden för projektering, skulle en värmepumpsanläggning i kombination med fjärrvärme ge en energibesparing netto på ca 2.300MWh per år. Med den aktuella fjärrvärme/el taxan skulle denna anläggning ge en ekonomisk besparing ca 922 000:-/år och en beräknad avbetalningstid på ca 8.5 år.

Hetvattenvärmepump
Det som installerades var CAHV P500 YA-HPB med den senaste kompressorteknologin och är utvecklad för det hårda skandinaviska klimatet och dess marknad. Med en gas/vätskeinsprutad kompressor tillsammans med en HIC krets kan CAHV P500 hålla en utgående vattentemperatur på hela 65C vid -20 grader omgivande. Årsmedelverkningsgraden för värmepumparna ligger mellan 2,8 – 3,0.

Värmeundercentral
Värmepumparna ansluts via kulvertsystem in i värmeundercentralen. Samtliga cirkulationspumpar är frekvensstyrda. Varmvatten ack. volymen är på 3000 liter, resterande tas momentant direkt ur värmepumparna. Installationen driftsattes och parallellt med detta arbete också utbyte av termostathus/ventiler och flödesinjustering på samtliga radiatorer i området samt renovering av värmeundercentral.

Slutsats
Ängelholmshems huvudsakliga mål med investeringen i värmepumpar var att uppfylla Skåneinitiativet som stipulerar en sänkning av mängden köpt energi. Resultatet visade att Ängelholmshems mål om att minska mängden köpt energi har uppfyllts. Denna har sjunkit till omkring hälften, vilket också var det man kalkylerade med initialt.

Om AB Ängelholmshem
AB Ängelholmshem har bostäder i Ängelholm, Munka, Ljungby, Hjärnarp, Skälderviken, Strövelstorp och Össjö, med cirka 4 000 hyresgäster. AB Ängelholmshem bildades 1950 och har sedan dess varit en av de största bostadsbolagen i Ängelholm.

Relaterade artiklar

Mitsubishi Electric