• måndag , 8 augusti 2022


Energisnål fastighet med Green Building certifiering

Energisnål fastighet med Green Building certifiering

ANNONS

Annons

Lägsta möjliga energiförbrukning
Idag finns en god kunskap inom branschen för att spara energi genom olika åtgärder i bostäder och kommersiella lokaler. Men det som ofta saknas är en helhetssyn för energi där det är en som är ansvarig för energifrågor, en energisamordnare. I dagsläget byggs många projekt för att minska energiförbrukningen, men helhetsbild saknas ofta, vilket innebär att det avsedda resultatet inte uppnås. I detta projekt har denna roll klarlagts.

När det första spadtaget togs för ett nytt kontorshus åt Bengt Dahlgren AB i Göteborg inom Krokslätts Fabriker i Mölndal var målet att bygga en kontorsfastighet med lägsta möjliga energiförbrukning och där med få Green Building-certifiering.

DSC04204-web

Byggdes för att vara energieffektiv
Målsättningen var en energisnål fastighet och sattes tidigt av Bengt Dahlgren tillsammans med byggherren, Husvärden AB. Målet var att klara ”Green Building” inklusive den s.k. verksamhetselen. Innebörden med Green Building är att den totala energianvändningen inte får överstiga 75 kWh/kvm och år.

När kontorshuset beläget i ett fabriksområde i Göteborg stod klart var det på hela 4200 m². Byggnaden ritades och byggdes för att vara energieffektiv, kostnadseffektiv och ha låga underhållskostnader. Byggnaden har sex våningar inklusive en teknisk våning högst upp och består till största delen av kontorslokaler. Byggnaden är en stål- och betongkonstruktion med tillräcklig isolering för att säkerställa mycket goda termiska egenskaper och fasaden består till 60 % av glas.

DSC_0016-web

Bästa tillgängliga teknik
För att uppnå energimålen användes bästa tillgängliga teknik som innebar en utpräglad behovs- (närvaro) styrning av alla system. Detta gäller styrning av belysning, ström till datorer, ventilationsflöden samt styrning av värme- och kyla till lokalerna.

Det som behövdes för ventilationsflöden och styrning av värme- och kyla till lokalerna var ett luftbehandlingssystem med låga tryckfall och hög verkningsgrad på värmeåtervinning. Som ett komplement till ventilationens återvinning och för att skapa kyla valdes Mitsubishi Electric på basis av flera olika anledningar. Dels att det inte fanns någon frysrisk, möjlighet till att återvinna energi ur avluften samt enkel installation. Värmepumpsanläggningen hade till uppgift att försörja två stycken kyl/värmebatterier. Produkterna som valdes var åtta stycken utomhusdelar PUHZ-ZRP250 samt PAC-IF012 interface för styrning. Valet av utomhusdel föll på Mitsubishis PUHZ-ZRP 250 på grund av den höga verkningsgraden för kyla och värme samt möjlighet till värmedrift i ett och samma kanalbatteri vilket höll nere tryckfallet.

DSC04222-web

75 kWh/kvm och år
Byggnaden tilldelades en Green Building certifikat och uppföljningen av fastighetens energianvändning under 3 år, visar en energianvändning (fastighetsel + värme) på 37 kWh/kvm och år och totalt köpt energi är 75 kWh/kvm och år.

DSC04190-web

Om Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen och tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom VVS, brand & risk mm.

 

I detta projekt användes följande produkter

PUHZ_ZRP_PowerInverter

PUHZ-ZRP Power Inverter
Steglös kyl- och värmeproduktion med Inverterteknik.

50580_650_350_1_thumb-e1442403238938

Ventilationsinterface
Ger kyla och värme till ventilationsaggregatet.

 

Har du ett liknande projekt och vill veta mer?

Torbjörn-Flodén-lq-e1445606301742

Torbjörn Flodén


08-6251035

Relaterade artiklar

Mitsubishi Electric