• tisdag , 9 augusti 2022


Även en liten förändring kan göra stor skillnad

ANNONS

Annons

Den nya påfyllningsventilen hos ESBE har nu inbyggd avstängnings- och kontrollerbar backventilsfunktion. Återströmningsskydd är en säkerhetsutrustning för att minimera risken att förorenat vatten strömmar tillbaka in i dricksvattenledningen från värmesystemet. Enligt Boverkets byggregler ska man ha återströmningsskydd i dessa installationer.

Via ventilens pluggade rör kan backventilens funktion och täthet kontrolleras för att säkerställa att systemet är säkrat för förorenat vatten.

Ventilen är avsedd för påfyllning av värme- och kylsystem och andra slutna vätskesystem och monteras på kallvattenröret i anslutning till systemet. Den är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, DZR och kan användas i utrustning för dricksvatten. Återströmmningsskyddet är typ EA uppfyller kraven enligt EN1717. RSKnr: 445 22 54

Läs mer här >

Relaterade artiklar

ESBE